Αιματολογικό

Οι μετρήσεις στο Αιματολογικό εργαστήριο είναι θεμελιώδεις για την κλινική διάγνωση. Η Γενική εξέταση αίματος περιλαμβάνει την καταμέτρηση και τη μορφολογική εξέταση των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και των ερυθροκυτταρικών δεικτών. Η ανάλυση του αίματος παρέχει ένα πλήθος πληροφοριών για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, όπως η μεταφορά του οξυγόνου και η άμυνα του οργανισμού. Αξιόπιστες μετρήσεις χρειάζονται και για τα λευκά αιμοσφαίρια και τις διάφορες κατηγορίες λευκοκυττάρων, διότι είναι οι βασικοί συντελεστές της άμυνας. Οι Βιοπαθολόγοι των εργαστηρίων με την μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος μπορούν να εντοπίσουν ανωμαλίες στα λευκοκύτταρα, αιμοπετάλια, ακόμα και στα ερυθροκύτταρα.

Σε συνεργασία με την μητρική εταιρεία στην Ελλάδα, το αιματολογικό εργαστήριο διενεργεί έλεγχος αιμορραγικής διάθεσης  και θρομβοφιλίας, που συμπληρώνεται με προσδιορισμό μεταλλάξεων στο Τμήμα της Μοριακής βιολογίας, καθώς και με ταχεία αξιολόγηση της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων σε μικρά δείγματα ολικού αίματος με κιτρικά. Η δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων μπορεί να είναι επίκτητη, κληρονομική ή να έχει προκληθεί από παράγοντες αναστολής των αιμοπεταλίων. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες για τη δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων σχετίζονται με ουραιμία, ηπατοπάθεια, καρδιοπνευμονική παράκαμψη, τη νόσο von Willebrand, αιμοπεταλιοπάθειες και πολύ συχνά την έκθεση σε αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες όπως το ακετυλοσαλικυλκό οξύ και η κλοπιδογρέλη. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για τη μελέτη και ανάδειξη της αντίστασης των αιμοπεταλίων στη χρήση της ασπιρίνης.

Στο αιματολογικό εργαστήριο του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πραγματοποιείται επίσης έλεγχος των αιμοσφαιρινοπαθειών με ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, όπου ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά, πέραν των Α2, F, S και σπάνιες αιμοσφαιρίνες, όπως D, C, H, O, J, Lepore κ.α.

ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Αιματολογία: κυτταρομετρία ροής με φθορισμό (με χρήση προηγμένων φθοριοχρωμάτων, special fluorochromes), μέθοδος της κατ’ όγκον ανάλυσης (αρχή της ηλεκτρικής αντίστασης), χρωματομετρία.
  • Πήξη: φωτομετρική/θολοσιμετρική -πηξιολογική, χρωμογονική, ανοσολογική, μέθοδοι συγκόλλησης και γέλης
  • Για τη διάγνωση των αιμοσφαιρινοπαθειών, χρησιμοποιείται η μέθοδος αναφοράς της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)