Ωράρια λειτουργίας

ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
(Ώρες λειτουργίας)

Παράρτημα

Δευτέρα – Παρασκευή

Σάββατο

ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ – Αθαλάσσας

ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ – Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
(Ώρες λειτουργίας / Παράρτημα Αλφαβητικά)

Παράρτημα

Ωράριο

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)

07.00 – 20.00 (Δευτ-Παρ) & Σαβ. (07.00-14.00)

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

07.00 – 12.30 & 15.30-18.00 (Δευτ-Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.00-13.00)

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ

07.30 – 12.30 & 15.00-18.00 (Δευτ-Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.30-13.00)

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

07.00 – 12.30 & 15.30 – 18.00 (Δευτ – Τετ & Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.00 – 13.00)

ΑΡΕΔΙΟΥ

07:00 – 12:30 & 15:30 – 18:00 (Δευτ-Παρ.)-
Πεμ & Σαβ : 07:00 – 13:00

ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

07.00 – 12.30 & 15.30 – 18.00 (Δευτ – Τετ & Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.00 – 13.00)

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ

07.00 – 19.00 (Δευτ-Παρ) & Σαβ. (07.00-13.00)

ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

07.00 – 18.00 (Δευτ-Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.00-13.00)

ΛΑΤΣΙΑ

07.00 – 18.00 (Δευτ-Παρ. ) – Πεμ. & Σαβ. (07.00-13.00)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΑ

07:00 – 12:30 & 15:30 – 18:00 (Δευτ-Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07:00 – 13:00)

ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

07.30 – 12.30 & 15.00-18.00 (Δευτ-Παρ) – Πεμ. & Σαβ. (07.30-13.00)

ΤΣΕΡΙ

07.30 – 12.30 & 15.00-18.00 (Δευτ-Παρ) – Πεμ. & Σαβ. (07.30-13.00)

ΛΑΡΝΑΚΑ

07:30 – 12:30 & 15:00 – 18:00 (Δευτ-Παρ) –
Πεμ & Σαβ : 07:30 – 13:00

ΛΕΜΕΣΟΣ

07:00 – 12:30 / 15:30- 18:00 (Δευτ-Τετ & Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.00-13.00)

ΠΑΦΟΣ

07:00 – 12:30 & 15:30 – 18:00 (Δευτ-Παρ.)-
Πεμ & Σαβ : 07:00 – 13:00

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
(Παραρτήματα / Ωράριο)

Παράρτημα

Δευτέρα – Παρασκευή

Πέμπτη

Σάββατο

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ
(ΔΙΟΙΚΗΣΗ)

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ

ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΑΡΕΔΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΑ

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΤΣΕΡΙ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΑΦΟΣ

Ωράρια λειτουργίας

ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
(Ώρες λειτουργίας)

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
(Ώρες λειτουργίας / Παράρτημα Αλφαβητικά)

Παράρτημα

Ωράριο

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)

07.00 – 20.00 (Δευτ-Παρ) & Σαβ. (07.00-14.00)

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

07.00 – 12.30 & 15.30-18.00 (Δευτ-Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.00-13.00)

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ

07.30 – 12.30 & 15.00-18.00 (Δευτ-Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.30-13.00)

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

07.00 – 12.30 & 15.30 – 18.00 (Δευτ – Τετ & Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.00 – 13.00)

ΑΡΕΔΙΟΥ

07.00 – 18.00 (Δευτ-Παρ) – Πεμ. & Σαβ. (07.00-13.00)

ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

07.00 – 12.30 & 15.30 – 18.00 (Δευτ – Τετ & Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.00 – 13.00)

ΕΓΚΩΜΗ – UNIC

08.00 – 17.00 (Δευτ-Παρ.)

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ

07.00 – 19.00 (Δευτ-Παρ) & Σαβ. (07.00-13.00)

ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

07.00 – 18.00 (Δευτ-Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.00-13.00)

ΛΑΤΣΙΑ

07.00 – 18.00 (Δευτ-Παρ. ) – Πεμ. & Σαβ. (07.00-13.00)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΑ

07.00 – 18.00 (Δευτ-Παρ) – Πεμ. & Σαβ. (07.00-13.00)

ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

07.30 – 12.30 & 15.00-18.00 (Δευτ-Παρ) – Πεμ. & Σαβ. (07.30-13.00)

ΤΣΕΡΙ

07.30 – 12.30 & 15.00-18.00 (Δευτ-Παρ) – Πεμ. & Σαβ. (07.30-13.00)

ΛΑΡΝΑΚΑ

07.30 – 12.30 (Δευτ-Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.30-13.00)

ΛΕΜΕΣΟΣ

07.00 – 18.00 (Δευτ-Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.00-13.00)

ΠΑΦΟΣ

07.00 – 18.00 (Δευτ-Παρ.) – Πεμ. & Σαβ. (07.00-13.00)

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
(Παραρτήματα / Ωράριο)