ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ Λτδ, μέλος του Ομίλου εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής των σχεδίων διαρκούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του Λειτουργούς Τμήματος Εξυπηρέτησης Εξεταζομένων σε πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα
 • Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Εξεταζόμενων.
 • Προγραμματισμός ραντεβού και τιμολόγηση εξεταζόμενων. 
 • Διαχείριση συστήματος ΓεΣΥ.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
 • Ευχάριστη παρουσία με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ευγενική προσωπικότητα με επαγγελματισμό και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών σε ένα δυναμικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες (40ωρη εργασία εβδομαδιαίως, κυλιόμενες βάρδιες 7:00-20:00 καθημερινές και 7:00-14:00 2 Σάββατα μηνιαία).
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση αποτελεί πλεονέκτημα.

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα
στο careers@evresisdiagnostic.com μέχρι την 16 η Μαρτίου 2023.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

ΙΑΤΡΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ), ένα από τα μεγαλύτερα κλινικά εργαστήρια στην Κύπρο, με πολυετή παρουσία και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά για μόνιμη συνεργασία στην Κύπρο:
Ιατρό ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ
(για το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό)

Κύρια Καθήκοντα
 • Εποπτεία μικροβιολογικού εργαστηρίου
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Επίβλεψη και επικύρωση απαντητικών
 • Επικοινωνία με Ιατρούς
 • Προτάσεις βελτιστοποίησης αναλύσεων & απαντητικών
Προσφέρονται
 • Υψηλό πακέτο απολαβών βάση εμπειρίας (περιλαμβάνει 13 Μισθούς)
 • Δυνατότητα εργασίας σε ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια με πληθώρα τεχνολόγων και σύγχρονα αναλυτικά μηχανήματα
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
 • Υποστήριξη διαδικασιών μετεγκατάστασης & εγγραφής σε επαγγελματικούς
  συλλόγους στην Κύπρο (εφόσον απαιτείτε)
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού Βιοπαθολόγου / Μικροβιολόγου
  Τυχόν Σύμβαση με ΟΑΥ (ΓΕΣΥ) στην Κύπρο θα συνεκτιμηθεί
 • Ιατρική Δεοντολογία
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο email: hr_bioiatriki_yml@yiannouka.com.cy
με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. ΒΙΟΠ-2023.02-CY).


Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο
της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα
και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων
(24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον.
Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου
το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά
σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

ΙΑΤΡΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ), ένα από τα μεγαλύτερα κλινικά εργαστήρια στην Κύπρο, με πολυετή παρουσία και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά για μόνιμη συνεργασία στην Κύπρο:
Ιατρό ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ
(για το εργαστήριο στο Πολυδύναμο Κέντρο – Λευκωσία)

Κύρια Καθήκοντα
 • Εποπτεία μικροβιολογικού εργαστηρίου
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Επίβλεψη και επικύρωση απαντητικών
 • Επικοινωνία με Ιατρούς
 • Προτάσεις βελτιστοποίησης αναλύσεων & απαντητικών
Προσφέρονται
 • Υψηλό πακέτο απολαβών βάση εμπειρίας (περιλαμβάνει 13 Μισθούς)
 • Δυνατότητα εργασίας σε ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια με πληθώρα τεχνολόγων και σύγχρονα αναλυτικά μηχανήματα
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
 • Υποστήριξη διαδικασιών μετεγκατάστασης & εγγραφής σε επαγγελματικούς
  συλλόγους στην Κύπρο (εφόσον απαιτείτε)
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού Βιοπαθολόγου / Μικροβιολόγου
  Τυχόν Σύμβαση με ΟΑΥ (ΓΕΣΥ) στην Κύπρο θα συνεκτιμηθεί
 • Ιατρική Δεοντολογία
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο email: hr_bioiatriki_yml@yiannouka.com.cy
με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. ΒΙΟΠ-2023.02-CY-NIC).


Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο
της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα
και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων
(24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον.
Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου
το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά
σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στην ΛΕΜΕΣΟ για το Κλινικό Εργαστήριο του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου – GOC

Καθήκοντα
 • Διενεργεί αναλύσεις και συμμετέχει σε λοιπές διεργασίες του εργαστηρίου
 • Χειρίζεται, αποθηκεύει και διατηρεί αντιδραστήρια και δείγματα αναλύσεων
 • Διενεργεί ελέγχους καλής λειτουργίας και καταχωρεί στοιχεία συντήρησης
  μηχανημάτων
 • Καταγράφει και διατηρεί δεδομένα αναλύσεων και προσωπικά στοιχεία
  εξεταζόμενων φροντίζοντας για την ορθότητα τους και τη συμμόρφωση
  διαδικασιών τους με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
 • Πτυχίο από ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε ένα από τους κλάδους Βιοχημείας, Μικροβιολογίας, Βιολογίας, Αιματολογίας, Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων ή σε άλλο συναφή κλάδο.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου 
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας. 
 • Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητας επικοινωνίας και συνεργασίας
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
 • Προϋπηρεσία σε κλινικό εργαστήριο
 • Τυχόν κρατική άδεια σε ένα από τους τομείς Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας,
  Βιοχημείας, Αιματολογίας
 • Γνώσεις συντήρησης και επικαιροποίησης ISO (Διαπίστευσης 15189)
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Γνώση λειτουργίας εφαρμογής ΓεΣΥ για κλινικά εργαστήρια
Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας, κάλυψης βασικών ικανοτήτων αλλά και τυχόν κάλυψης πρόσθετων προσόντων
 • Πακέτο πρόσθετων παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο email: hr_bioiatriki_yml@yiannouka.com.cy
με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ.
YMLLAB02.2023).
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον.

Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΡΕΔΙΟΥ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:
Προσωπικό αιμοληψίας

Καθήκοντα
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση εξεταζόμενων
 • Λήψη και καταχώρηση ψηφιακά ιατρικού ιστορικού
 • Διεκπεραίωση ιατρικών παραπεμπτικών και παραπεμπτικών ΓΕΣΥ
 • Λήψη και διαχείριση βιολογικών δειγμάτων
 • Καταχώρηση και αποστολή γνωματεύσεων
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
 • Πτυχίο επαγγελματία υγείας σε έναν από τους τομείς τεχνολόγου εργαστηρίων, νοσηλευτικής, μικροβιολογίας, βιοχημείας, αιματολογίας, βιολογίας, ανοσολογίας
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η γνώση αιμοληψίας
 • Καλή γνώση της ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ιδιαίτερα της ιατρικής
  ορολογίας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες μαζί με δυναμικές
  ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης αρνητισμού
 • Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
 • Δίπλωμα / πιστοποιητικό φλεβοκέντρισης (phlebotomist)
 • Γνώση λήψης αίματος από μικρά παιδιά και βρέφη
 • Πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Προϋπηρεσία σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό ίδρυμα,
  απεικονιστικό εργαστήριο, κλινικό εργαστήριο, ή άλλο και γνώση λογισμικού ΓεΣΥ
Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας, κάλυψης βασικών απαιτήσεων αλλά και τυχόν κάλυψης πρόσθετων προσόντων
 • Πακέτο πρόσθετων παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: hr_bioiatriki_yml@yiannouka.com.cy
με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. AIMOLE.02.23).
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον.

Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το Διαγνωστικό Κέντρο Α.ΕΥΡΕΣΙΣ Λτδ,, μέλος του Ομίλου υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής των σχεδίων ανάπτυξης, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του Νοσηλευτές/ Νοσηλευτριες

Καθήκοντα
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση εξεταζόμενων
 • Λήψη και καταχώρηση ψηφιακά ιατρικού ιστορικού
 • Διεκπεραίωση ιατρικών παραπεμπτικών και παραπεμπτικών ΓΕΣΥ
 • Λήψη και διαχείριση βιολογικών δειγμάτων
 • Λήψη ιστορικού για μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών
 • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση λήψης αίματος
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες μαζί με δυναμικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
 • Προϋπηρεσία σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως διαγνωστικό κέντρο, νοσηλευτικό ή κλινικό εργαστήριο, ή άλλο
Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών & παροχών
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο Όμιλο
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Στο e-mail: careers@evresisdiagnostic.com

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και
σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στην ΛΕΥΚΩΣΙΑ για το Κλινικό Εργαστήριο του Χημείου Γιαννουκά

Καθήκοντα
 • Διενεργεί αναλύσεις και συμμετέχει σε λοιπές διεργασίες του εργαστηρίου
 • Χειρίζεται, αποθηκεύει και διατηρεί αντιδραστήρια και δείγματα αναλύσεων
 • Διενεργεί ελέγχους καλής λειτουργίας και καταχωρεί στοιχεία συντήρησης
  μηχανημάτων
 • Καταγράφει και διατηρεί δεδομένα αναλύσεων και προσωπικά στοιχεία
  εξεταζόμενων φροντίζοντας για την ορθότητα τους και τη συμμόρφωση
  διαδικασιών τους με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
 • Πτυχίο από ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε ένα από τους κλάδους Βιοχημείας, Μικροβιολογίας, Βιολογίας, Αιματολογίας, Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων ή σε άλλο συναφή κλάδο.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητας επικοινωνίας και συνεργασίας
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
 • Προϋπηρεσία σε κλινικό εργαστήριο
 • Τυχόν κρατική άδεια σε ένα από τους τομείς Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας,
  Βιοχημείας, Αιματολογίας
 • Γνώσεις συντήρησης και επικαιροποίησης ISO (Διαπίστευσης 15189)
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Γνώση λειτουργίας εφαρμογής ΓεΣΥ για κλινικά εργαστήρια
Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας, κάλυψης βασικών ικανοτήτωναλλά και τυχόν κάλυψης πρόσθετων προσόντων
 • Πακέτο πρόσθετων παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Στο e-mail: hr_bioiatriki_yml@yiannouka.com.cy
με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. YMLLAB12.2022).
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 07/01/2023.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ (ΑΞΟΝΙΚΟΥ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ) – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το Διαγνωστικό Κέντρο Α.ΕΥΡΕΣΙΣ, στο πλαίσιο εφαρμογής των σχεδίων διαρκούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του Τεχνολόγο (Αξονικού/Μαγνητικού Τομογράφου).

Καθήκοντα
 • Χειρισμός μαγνητικού/αξονικού τομογράφου 
 • Επικοινωνία με ιατρους ακτινολόγους για καθορισμό πρωτοκόλου εξέτασης 
 • Συνεργασία με νοσηλευτικό προσωπικό
 • Τήρηση και διασφάλιση κανονισμών Αφάλειας και Υγείας
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Σχολής Τεχνολόγων/Ακτινογράφων
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διενέργεια μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας τουλάχιστον 2 χρόνων
 • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εγγεγραμμένος/η στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Τεχνολόγων Ακτινολόγων
Προσφέρονται
 • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Στο e-mail: careers@evresisdiagnostic.com

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 02/01/2023.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

  Επιλογή ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ ή Χημείο Γιαννουκά

  Μονάδα Επίσκεψης
  Μονάδα Επίσκεψης

  Ανέβασμα CV


  ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ

  Χημείο Γιαννουκά