ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό

Το Διαγνωστικό Κέντρο ALPHA EVRESIS απασχολεί σήμερα 6 αξιόλογους ιατρούς ακτινοδιαγνώστες με άριστη γνώση του αντικειμένου, οι οποίοι υποβοηθούνται από ανάλογο έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό καθώς και από εξειδικευμένους τεχνολόγους. Όλοι εργάζονται με προσήλωση στα διαγνωστικά τους καθήκοντα και πάντα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Ταυτόχρονα, το Κέντρο είναι σε θέση να αξιοποιήσει πληθώρα πρόσθετων εξειδικευμένων ακτινολόγων του Ομίλου Βιοιατρική για τυχόν δεύτερη γνώμη ή εξειδικευμένες διαγνώσεις.

Το Χημείο Γιαννουκά διαθέτει Ιατρούς Μικροβιολόγους – Βιοπαθολόγους, ειδικούς επιστήμονες με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πολύ μεγάλο αριθμό από τεχνολόγους στα εργαστήρια Λευκωσίας και Λεμεσού, καθώς και στα Παραρτήματα του Παγκύπρια. Επιπρόσθετα διαθέτει πληθώρα εξειδικευμένου διοικητικού προσωπικού που όλοι μαζί συνθέτουν μια ισχυρή και πλήρη ομάδα εργασίας που δύναται να προσεγγίσει ολιστικά και να προσφέρει τις υπηρεσίες τις σε κάθε απαίτηση εξέτασης και γενικότερης εξυπηρέτησης του κοινού.