Μυκητολογίας & Μοριακής Μυκητολογίας

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Υγείας με υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας Μυκητολογικές αναλύσεις. Οι πρότυπες μέθοδοι συμβατικής και μοριακής Μυκητολογίας, με παράλληλη διασφάλιση ποιότητας, εγγυώνται την έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση των μυκητιάσεων. Γίνονται καλλιέργειες μυκήτων σε όλα τα βιολογικά υλικά που αφορούν τους απλούς μύκητες (ζυμομύκητες) αλλά και τους εξελιγμένους υφομύκητες που προκαλούν συστηματικές μυκητιάσεις (π.χ Αspergillus).

Η Βιοιατρική μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των ελληνικών επιδημιολογικών δεδομένων και των διεθνών οδηγιών, παρέχει ταχεία και αξιόπιστη εργαστηριακή διάγνωση των μυκητιάσεων τόσο για τον γενικό πληθυσμό, όσο και για τους νοσηλευόμενους ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο λοιμώξεων από μύκητες. Ο διαγνωστικός αλγόριθμος που ακολουθείται είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα πλήρως εναρμονισμένος με τις διεθνείς Οδηγίες και καλύπτει:

Διάγνωση και διερεύνηση – Καλύπτει τις επιπολής μυκητιάσεις, δερματοφυτιάσεις, λοιμώξεις από μη δερματοφυτικούς μύκητες, ωτομυκητιάσεις και υποτροπιάζουσες, ή μη, και καντιντιακές αιδιοκολπίτιδες.

Σε συνεργασία με την Μητρική Εταιρεία στην Ελλάδα γίνεται μοριακή διάγνωση μυκητιάσεων σε δέρμα, τρίχες, νύχια, βιολογικά υγρά, συμπεριλαμβανομένου υλικού υαλοειδεκτομής (pars plana), μονιμοποιημένους ή νωπούς ιστούς. Η μοριακή διάγνωση υψηλής ευαισθησίας ρομποτικής εκχύλισης DNA μυκήτων, είναι εγκεκριμένη για διαγνωστική και ιατροδικαστική χρήση (Maxwell™ 16, Promega). Οι ειδικές μονοπλεκτικές ή πολυπλεκτικές PCR πραγματικού χρόνου (BioRad & Roche) ακολουθούνται από τελευταίας γενεάς αλληλούχηση (next generation sequencing-Roche) για τον ταχύ και αξιόπιστο χαρακτηρισμό του παθογόνου. Εκτός της μοριακής διάγνωσης μυκηταιμίας, σήψης και εν τω βάθει μυκητιάσεων, η μοριακή διάγνωση δερματοφυτιάσεων που ακολουθείται στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις όπου μπορεί να προκύψει διασπορά της λοίμωξης, όπως μεταξύ αθλητών, και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κλινική υπόνοια, αλλά επανειλημμένες αρνητικές καλλιέργειες. Η PCR δερματοφύτων ανιχνεύει και προσδιορίζει άμεσα και αξιόπιστα τον μολυσματικό παράγοντα σε λέπια δέρματος, ρινίσματα νυχιών και σε τρίχες, ενώ το αποτέλεσμα αυτής δεν επηρεάζεται από πρόσφατη τοπική ή από του στόματος αγωγή. Όλα τα πρωτόκολλα PCR για την ανίχνευση κοινών και σπάνιων παθογόνων μυκήτων είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τους διεθνώς ισχύοντες γενετικούς γραμμικούς κώδικες (barcoding) των μυκήτων, κάθε αλλαγή των οποίων ενσωματώνεται σε ειδική βάση δεδομένων για την άμεση επικαιροποίηση της διαγνωστικής μεθοδολογίας.

Επίσης, η ταχεία διαφορική μοριακή διάγνωση και ταυτοποίηση των αιτίων μικροβιαιμίας ή σήψης με νέας τεχνολογίας πεπτιδικό φθοριοϋβριδισμό (PNA-FISH) και QuickFISH™ (AdvanDx), πραγματοποιείται για την άμεση χορήγηση στοχευμένου θεραπευτικού σχήματος, βελτίωση της πρόγνωσης, μείωση του κόστους θεραπείας και νοσηλείας. Η μέθοδος QuickFISH™ είναι πιστοποιημένη από US Food and Drug Administration (FDA) για διαγνωστική χρήση και εφαρμόστηκε στη Βιοιατρική τον Ιανουάριο 2013 για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η ταχεία και αξιόπιστη εργαστηριακή διάγνωση των μυκητιάσεων προσφέρει στον κλινικό ιατρό σημαντικά στοιχεία προς συν-αξιολόγηση με τα κλινικά, ιστολογικά και απεικονιστικά δεδομένα.