Ψηφιακή Μαστογραφία

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας δημιούργησε  Ολοκληρωμένο Τμήμα για τις Υπηρεσίες που αφορούν τον Μαστό, και αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Μαστογραφίας (Ψηφιακή μαστογραφία, Ψηφιακή μαστογραφία με Τομοσύνθεση)
  • Υπερήχων (Ψηφιακοί υπέρηχοι υψηλής ευκρίνειας, Ελαστογραφία)
  • Μαγνητικής μαστογραφίας
  • Βιοψιών (FNA, Core biopsy)

Στο Διαγνωστικό Κέντρο πραγματοποιούνται όλες οι εξειδικευμένες εξετάσεις  που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών υγείας, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγκατέστησε 2 Ψηφιακούς μαστογράφους 3D Pristina της General Electric με σύστημα χαμηλής δόσης ακτινοβολίας και υψηλής διακριτικής ευκρίνειας. Διαθέτουν συσκευή ελεγχόμενης από την εξεταζόμενη συμπίεσης που επιτρέπει στις υπό εξεταζόμενες γυναίκες να προσαρμόζουν το βαθμό συμπίεσης κάτω υπό την επίβλεψη του τεχνολόγου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το αίσθημα πίεσης της εξεταζόμενης χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα εικόνας.

Ψηφιακή μαστογραφία με Τομοσύνθεση

Η Μαστογραφία με τομοσύνθεση είναι μια απεικονιστική τεχνολογία που εφαρμόζεται με σάρωση στον συμπιεσμένο μαστό με μόνο 9 λήψεις και με μικρής δόσης βραχείες ακτίνες Χ, και στη συνέχεια ανασυνθέτει δημιουργώντας την τρισδιάστατη απεικόνιση.

Η 3D εικόνα χαρακτηρίζει με μεγαλύτερη ειδικότητα τα καλοήθη και κακοήθη ευρήματα, ενώ βελτιώνει τις δυνατότητες ανίχνευσης αρχιτεκτονικών διαταραχών και μαζών.

Η τομοσύνθεση έχει μεγαλύτερη ευαισθησία για διαταραχές αρχιτεκτονικής, ασαφείς σκιάσεις και μάζες, ιδιαίτερα στους πυκνούς μαστούς και ενισχύει την διαγνωστική ακρίβεια.

Το υπερηχογράφημα αποτελεί βασική εξέταση για την ανίχνευση και τη διάγνωση βλαβών στους μαστούς. Αποτελεί δε την προληπτική εξέταση εκλογής σε γυναίκες κάτω των 35 ετών.

Τα πρότυπα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, διαθέτουν υπερηχογράφους τελευταίας τεχνολογίας υψηλής ευκρίνειας, με ικανότητα εκτέλεσης όλων των τεχνικών που απαιτούνται στην παθολογία του μαστού (Ψηφιακό 2D υπερηχογράφημα, έλεγχος της αιμάτωσης με έγχρωμο Doppler, Ελαστογραφία).

Οι ακτινολόγοι του Ομίλου είναι πλήρως καταρτισμένοι και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην υπερηχογραφία του μαστού.

Το υπερηχογράφημα του μαστού βοηθά όχι μόνο στην απεικόνιση αλλά και το χαρακτηρισμό ανωμαλιών, όπως αυτές που ψηλαφούνται κατά την κλινική εξέταση ή αυτές που προκύπτουν στη μαστογραφία προληπτικού ελέγχου.

Υπερηχογράφημα Έναντι Μαστογραφίας

Ορισμένες μορφές καρκίνου και άλλες ανωμαλίες δεν μπορούν να απεικονισθούν ή είναι δύσκολο να ερμηνευθούν με τη μαστογραφία. Ιδιαίτερα σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς (δηλαδή με πυκνό αδενικό ιστό και λιγότερο λίπος), το υπερηχογράφημα προληπτικού ελέγχου των μαστών έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί σημαντική συμπληρωματική εξέταση της μαστογραφίας, βοηθώντας στην ανίχνευση μικρών όγκων του μαστού που διαφορετικά μπορεί να μην είναι ορατοί.

Το «χρυσό» τρίπτυχο στην έγκαιρη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι:

• Μαστογραφία
• Υπερηχογράφημα
• Κλινική εξέταση – ψηλάφηση

Η μαγνητική μαστογραφία αποτελεί μια συμπληρωματική προς την κλασσική μαστογραφία απεικονιστική μέθοδο διερεύνησης του μαστού, εξέταση η οποία διενεργείται στον μαγνητικό Τομογράφο 3 Tesla.

Το σημαντικό πλεονέκτημα της μαγνητικής μαστογραφίας είναι η υψηλή ευαισθησία της, που βιβλιογραφικά αναφέρεται κυμαινόμενη μεταξύ 89% και 100%.

Οι οδηγίες / ενδείξεις για τη χρήση της μαγνητικής μαστογραφίας όπως έχουν καθορισθεί από το ΑCR (American College of Radiology) είναι οι ακόλουθες:

• συμπληρωματικά με την ετήσια ψηφιακή μαστογραφία στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου (screening) σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη νεοπλασίας του μαστού, όπως: γυναίκες με γνωστή γονιδιακή επιβάρυνση ή με πρώτου βαθμού συγγενείς φέρουσες παθολογικά γονίδια (όπως μεταλλάξεις των ΒRCA1 και BRCA2 γονιδίων) και γυναίκες που έχουν ακτινοβοληθεί στον θώρακα σε ηλικία μεταξύ 10 και 30 ετών.

Οι διαγνωστικές ενδείξεις της μαγνητικής μαστογραφίας είναι:

Προεγχειρητική σταδιοποίηση για την αξιολόγηση της έκτασης της νόσου σε γυναίκες με διάγνωση καρκίνου του μαστού (πολυεστιακότητα-πολυκεντρικότητα).
Διερεύνηση πιθανής υποτροπής σε γυναίκες που έχουν χειρουργηθεί για καρκίνο του μαστού.
Διερεύνηση πιθανού πρωτοπαθούς καρκίνου στο μαστό σε γυναίκες με μεταστατική μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια.
• Εκτίμηση ανταπόκρισης στην χημειοθεραπεία σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού.
Διερεύνηση αλλοίωσης στο μαστό που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο με τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους ( κλασσική μαστογραφία, υπερηχογράφημα).

Η ενδελεχής, αξιόπιστη και έγκαιρη διαγνωστική προσέγγιση των προβλημάτων του μαστού, αποτελεί ένα  αποφασιστικής σημασίας εργαλείο στα χέρια της ιατρικής κοινότητας και ένα σημαντικό όπλο στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού.

Στα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχουν εγκατασταθεί ψηφιακοί μαστογράφοι τελευταίας γενιάς, που εξασφαλίζουν την καλύτερη  δυνατή εικόνα με την ελάχιστη δόση ακτινοβολίας.