Ηπατική Ελαστογραφία

Ελαστογραφία ήπατος με Fibroscan. Το Fibroscan είναι μία ανώδυνη μέθοδος για ποσοτική εκτίμηση της ελαστικότητας (stiffness) του ήπατος που συνδέεται με το βαθμό της ηπατικής ίνωσης, χωρίς να είναι απαραίτητο ο εξεταζόμενος να ακολουθήσει την επεμβατική μέθοδο της βιοψίας.

Η κεφαλή του μηχανήματος αποτελείται από ένα ηχοβολέα και ένα σύστημα δόνησης.

Οι δονήσεις μετρίου εύρους και χαμηλής συχνότητας μεταφέρονται από το σύστημα δόνησης στους ιστούς μέσω του ηχοβολέα δημιουργώντας ένα ελαστικό κύμα το οποίο διαδίδεται διαμέσου των ιστών. Ταυτόχρονα ο ήχος ακολουθεί την ακολουθία του κύματος και προσδιορίζει την ταχύτητά του, η οποία συνδέεται άμεσα με την ελαστικότητα του ηπατικού ιστού.

Όσο πιο σκληρός είναι ο ιστός, τόσο αυξάνεται η ταχύτητά του. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε Kilopascal (kPa).

Ασθενείς που πάσχουν από χρόνια πάθηση του ήπατος, όπως χρόνια ηπατίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας (B, C, αυτοάνοσο), αλκοολική ηπατίτιδα, στεατοηπατίτιδα λόγω σακχαρώδους διαβήτη και άλλων αιτιών, φαρμακευτική ηπατίτιδα, αιμοχρωμάτωση, είναι πολύ σημαντικό να ελέγχονται για την πιθανότητα ανάπτυξης ίνωσης πριν αναπτυχθεί κίρρωση του ήπατος, ούτως ώστε να λαμβάνονται άμεσα και προληπτικά τα κατάλληλα θεραπευτικά μέτρα.