Κυταρρογενετικής

Το τμήμα Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί ένα πρότυπο και σύγχρονο τμήμα στον τομέα της διάγνωσης των χρωμοσωματικών ανωμαλιών.

Συμβάλλει σημαντικά στην προγεννητική και μεταγεννητική διάγνωση των χρωμοσωματικών ανωμαλιών, καθώς και των γενετικών βλαβών στις αιματολογικές νεοπλασίες.

Στόχος μας αποτελεί η αξιόπιστη και ταχεία παροχή διαπιστευμένων διαγνωστικών γενετικών εξετάσεων στους παθολόγους, μαιευτήρες-γυναικολόγους, αιματολόγους, ενδοκρινολόγους, ογκολόγους, παιδιάτρους και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες τεχνικές της Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής οι οποίες αφορούν στις συστατικές και επίκτητες χρωμοσωματικές ανωμαλίες.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις ανάλυσης των αριθμητικών και δομικών χρωμοσωματικών αλλοιώσεων με τη μελέτη του συμβατικού και μοριακού καρυοτύπου καθώς και με τη μέθοδο FISH.

Ειδικότερα οι εξετάσεις αφορούν:

  • Μεταγεννητική κυτταρογενετική ανάλυση χρωμοσωματικών ανωμαλιών/αναδιατάξεων σε περιφερικό αίμα με τεχνικές υψηλής ευκρίνειας με τη μελέτη του καρυοτύπου
  • Προγεννητική κυτταρογενετική διάγνωση χρωμοσωματικών ανωμαλιών του εμβρύου σε χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό, εμβρυϊκό αίμα με τη μελέτη του καρυοτύπου του εμβρύου
  • Κυτταρογενετική ανάλυση προϊόντων αποβολής με τη μελέτη του καρυοτύπου
  • Κυτταρογενετική ανάλυση ινοβλαστών κατόπιν βιοψίας δέρματος με τη μελέτη του καρυοτύπου
  • Μεταγεννητική και προγεννητική χρωμοσωματική ανάλυση με μικροσυστοιχίες (μοριακός καρυότυπος, CMA: Chromosomal Microarray Analysis)
  • Κυτταρογενετική ανάλυση σε μυελό των οστών με τη μελέτη του καρυοτύπου
  • Μελέτη χρωμοσωματικών αλλοιώσεων με FISH στις νεοπλασίες
  • Μελέτη ανευπλοειδιών στο σπέρμα με FISH