ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (Yiannoukas Medical Laboratories Ltd ή YML) ιδρύθηκε το 1975 από τον Δρ. Νίκο Σ. Γιαννουκά και η έδρα του βρίσκεται στην περιοχή Στρόβολος στην Λευκωσία της Κύπρου. 

Το 2000 ο γιος του κ. Κυριάκος Ν. Γιαννουκά προσχώρησε στην εταιρεία, φέρνοντας για πρώτη φορά την καινοτόμα ιδέα παροχής των υπηρεσιών του Χημείου μέσα από τη λειτουργία δειγματοληπτικών κέντρων που στόχο είχαν να φέρουν τις υπηρεσίες του Χημείου εγγύτερα στον εξεταζόμενο 

 • μειώνοντας την ταλαιπωρία των μετακινήσεων 
 • μειώνοντας την σπατάλη χρόνου του εξεταζόμενου για την υλοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων
 • κάνοντας τις υπηρεσίες του Χημείου εύκολα προσβάσιμες από όλους χωρίς γεωγραφικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς 
 • Λειτουργώντας δική του υπηρεσία ασφαλούς μεταφοράς των δειγμάτων

Ως αποτέλεσμα της ιδέας αυτής, με την πάροδο των ετών, το Χημείο Γιαννουκά έφτασε να θεωρείτε δικαίως ένα από τα μεγαλύτερα και να είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα Χημεία της Κύπρου.

Το 2017 υπήρξε Χρονιά ορόσημο για το Χημείο καθώς αρχικά μέσα από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό και σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επιτυγχάνει να αναλάβει την καθολική δημιουργία οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Κλινικού Εργαστηρίου του ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ https://www.goc.com.cy/tmimata/kliniko-ergastirio/, ενώ ταυτόχρονα εξαγοράζεται πλέον το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του ΧΗΜΕΙΟΥ από τον όμιλο ΒΙΟΑΙΤΡΙΚΗ και ξεκινά η θετική εξελικτική του πορεία προς το σημερινό ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Το σημερινό ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διατήρησε την ιδέα των δειγματοληπτικών κέντρων αλλά ως μέρος του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναμόρφωσε ριζικά τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών του με πρότυπες ποιοτικά, αριθμητικά και σε επίπεδο καινοτομίας υπηρεσίες καθώς:

 • Γίνεται το πρώτο με Παγκύπρια Παρουσία σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο
 • Εισάγει την χρήση των κινητών μονάδων εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Λειτουργεί νέα κεντρικά εργαστήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό με πολλαπλούς σύγχρονους καινούριους αναλυτές και μηχανήματα με ρομποτικές αυτοματισμούς που περιορίζουν το ανθρώπινο λάθος
 • Προέβη σε ριζική αναδιαμόρφωση του προσωπικού του, με εισαγωγή διακριτών ρόλων και παροχή εργασίας σε πληθώρα ιατρών, ειδικών επιστημόνων και Νοσηλευτικού προσωπικού
 • Αναβάθμισε αριθμητικά, ποιοτικά και επιχειρησιακά τα δειγματοληπτικά του κέντρα. Πλέον λειτουργεί 16 σε όλη την Κύπρο, με την εικόνα και λειτουργία αυτών να θέτουν τα Standard εξυπηρέτησης και να γίνονται σημείο αναφοράς για άλλα Χημεία.
 • Είναι ένα από τα λίγα διαπιστευμένα με ISO 15189 κλινικά εργαστήρια που διατηρούν και επαυξάνουν συνεχώς των αριθμό των διαπιστευμένων εξετάσεων που διαθέτουν και διενεργούνται στην Κύπρο
 • Μπορεί ως μέλος του ΟΜΙΛΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και διαθέτει περισσότερες από 3500 εξετάσεις πολλές εκ των οποίων εξειδικευμένες που υλοποιούνται σε συνεργασία και με ειδικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού
 • Λειτουργεί σε συνεργασία με το έτερο Κυπριακό μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο το ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ διαγνωστικό κέντρο, το πρώτο ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ του Ομίλου στο οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί να λάβει τόσο υπηρεσίες κλινικού εργαστηρίου όσο και ακτινοδιαγνωστικού.

Σήμερα ολοένα και περισσότερα κλινικά εργαστήρια αναμορφώνουν τις υπηρεσίες τους προσπαθώντας να μιάσουν στο ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και ιδρύουν παραρτήματα σε περιοχές που εκείνο δραστηριοποιείται.

Εκείνο όμως που πάντα θα ξεχωρίζει το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ από όλα τα άλλα θα είναι η Προσήλωση του στο τρίπτυχο