Κλινικής Χημείας

Στο Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, εκτελείται ένα ευρύ φάσμα αναλύσεων στο αίμα και στα ούρα, καθώς και σε βιολογικά υγρά όπως αρθριτικό, πλευριτικό, σπερματικό, εγκεφαλονωτιαίο (Ε.Ν.Υ.), ασκητικό και υγρό παγκρεατικής κύστης.

Τα πρωτοποριακά τελευταίας τεχνολογίας συστήματα αυτοματοποίησης που λειτουργούν στο Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, διασφαλίζουν ταχύτητα, αποδοτικότητα (700 αναλύσεις την ώρα) αλλά πάνω απ’ όλα αξιοπιστία (δυνατότητα επισήμανσης για περαιτέρω έλεγχο των ακατάλληλων δειγμάτων).

Η ορθή βαθμονόμηση και ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας ακολούθως, ο οποίος καταγράφεται μέσω του ειδικά διαμορφωμένου πληροφοριακού συστήματος, εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα των αποτελεσμάτων.

ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο Εργαστήριο Κλινικής Χημείας είναι:
  • Χρωματομετρική
  • Ενζυμική κινητική
  • Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια
  • UV Method
  • Ανοσοθολοσιμετρία
  • KIMS (Kinetic interaction of microparticles in a solution)