Ανοσιολογίας & Ιστοσυμβατότητας

Μαζί με το εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Ελλάδα, εκτελείται ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών δοκιμασιών που καλύπτει τους τομείς ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και ιστοσυμβατότητας, συμβάλλοντας σημαντικά στην διερεύνηση των νοσημάτων, στον έλεγχο της πορείας της νόσου και την διαχείριση της θεραπείας.

Τα κύρια πεδία όπου οι ανοσολογικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή διάγνωση είναι:

 • Αυτοάνοσα νοσήματα (Ρευματοειδής αρθρίτιδα, SLE, Συστηματικές αγγειίτιδες κ.α.)
 • Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας
 • Ανοσοανεπάρκειες
 • Αιματολογικά νοσήματα
 • Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων
 • Έλεγχος αλλεργιών

ΜΕΘΟΔΟΙ

Το Εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας ελέγχει ένα εύρος αυτοαντισωμάτων με τη χρήση διαφόρων μεθόδων για την εργαστηριακή διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα, διενεργεί μια σειρά αναλύσεων ρουτίνας και εξειδικευμένων εξετάσεων που ανιχνεύουν βακτηριακές, ιϊκές, μυκοπλασματικές και παρασιτικές λοιμώξεις, για τον έλεγχο HIV/AIDS και άλλων αντισωμάτων και αντιγόνων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, Ηπατίτιδες, Συγγενή νοσήματα, νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού συστήματος ή μέσω διαβιβαστών, παρανεοπλαστικά σύνδρομα, ανίχνευση HLA αντιγόνων κ.α.

Οι εργαστηριακές τεχνικές περιλαμβάνουν:

 • Κυτταρομετρία ροής
 • Ανοσοφθορισμός
 • Ανοσοαποτύπωση (IMMUNOBLOT)
 • Χημειοφωταύγεια
 • ELISA
 • Φθορίζουσα ανοσοενζυμική μέθοδος (FEIA)
 • Νεφελομετρία
 • Πηξιολογικές-Χρωμογονικές
 • Ανοσοθολοσιμετρία
 • Ανοσοχρωματογραφία
 • Συγκολλητινοαντίδραση
 • Κυκλοτερής ανοσοδιάχυση – RID (Radial ImmunoDiffution)
 • Μικρολεμφοκυτταροτοξική τεχνική