Ενδοκρινολογίας

Το τμήμα Ενδοκρινολογίας (Ορμονολογικό), είναι διαχρονικά το πεδίο άντλησης σημαντικών εργαστηριακών πληροφοριών για τον κλινικό ιατρό, γεγονός που το έχει καταστήσει εργαστήριο αναφοράς στη συνείδηση του ιατρικού κοινού. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του Εργαστηρίου του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και διαχωρίζεται στις κατηγορίες Ενδοκρινολογίας καθώς και την κατηγορία παρακολούθησης Επιπέδων Φαρμάκων όπου παρέχεται ένα μεγάλο φάσμα εξετάσεων χάρη στις δυνατότητες του Εργαστηρίου της Μητρικής Εταιρείας στην Ελλάδα.

Στην αξιοπιστία και ακρίβεια των εργαστηριακών αποτελεσμάτων συμβάλλει η κλινική τους εκτίμηση από τους ειδικευμένους ιατρούς Βιοπαθολόγους, που αξιολογούν πληροφορίες σχετικά με το φύλο ή την ηλικία, την ημερομηνία τελευταίας περιόδου, τη λήψη φαρμάκων, παρουσία εγκυμοσύνης ή ιστορικό νοσημάτων που επηρεάζουν την εργαστηριακή εικόνα του εξεταζόμενου.

ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Ανοσοαναλύσεις (ραδιοισοτοπικές – RIA )
  • Ενζυμικές ανοσοαναλύσεις (EIA)
  • Χημειοφωταύγειας (CLIA)
  • Ηλεκτοχημειοφωταύγειας (ECLIA),και
  • KIMS (Κινητική Αλληλεπίδραση Σωματιδίων ).