ΔΙΚΤΥΟ

  • 2 MRI(1,5Tκαι 3Τ με ΑΙ)
  • 1 CT (64slices)
  • 2 Μαστογράφους με Τομοσύνθεση
  • 4 Υπερήχους με ελαστογραφία
  • 2 Μονάδες Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας (DEXA) με ειδικό λογισμικό λιπομέτρησης
  • 2 Ψηφιακά ακτινολογικά (X-RAYs)
  • Ορθοπαντογράφο
×

aggelia

×

aggelia