ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ

Προετοιμασία ασθενών για δειγματοληψία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Μπορείτε να λάβετε οδηγίες προετοιμασίας, επικοινωνώντας με το Χημείο τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη δειγματοληψία. Η ορθή περιγραφή των αναλύσεων που επιθυμείτε θα οδηγήσει στο να σας δοθούν οι πλέον κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επικοινωνείτε με τον γιατρό σας ή το Χημείο.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Αποτελεί καλή πρακτική ρουτίνας να γίνεται η συλλογή των δειγμάτων αίματος μετά από μια ολονύκτια νηστεία 10-12 ωρών. Υπάρχουν αναλύσεις όπως αυτές που σχετίζονται με το μεταβολισμό, γλυκόζη (σάκχαρο), τα τριγλυκερίδια, η χοληστερόλη και γενικά τα λιπίδια που επηρεάζονται, ενώ σε πολλές αναλύσεις τα φυσιολογικά όρια αφορούν σε δείγματα νηστείας τα οποία λαμβάνονται κατά τις πρωινές ώρες. Οπότε αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος, καλό είναι να προσέρχεστε στο Χημείο νηστικοί και πρωί για τη δειγματοληψία. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Χημείο μας για πλήρη ενημέρωση και ορθή καθοδήγηση ανάλογα και με το είδος των αναλύσεων που επιθυμείτε να κάνετε.

ΜΗΝ ξεχνάτε να πίνετε νερό κάτι που βοηθά και στην Αιμοληψία.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ:

Η συλλογή των δειγμάτων αίματος συνήθως συνιστάται να γίνεται κατά τις πρωινές ώρες (7:30 π.μ. μέχρι τις 9:30 π.μ.) αν και αυτό δεν αφορά όλες τις εξετάσεις. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ:

Όλα τα δείγματα των ούρων πρέπει να συλλέγονται σε χημικώς καθαρά και κατά προτίμηση αποστειρωμένα δοχεία με πώματα που κλείνουν ερμητικά. 

Πρώτο πρωινό δείγμα: Ένα δείγμα ούρων που λαμβάνεται κατά την διάρκεια της πρωινής ούρησης είναι κατάλληλο για τη συνήθη εξέταση των ούρων. Επικοινωνήστε με το Χημείο για να σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες σωστής συλλογής του δείγματος, αναλόγως και με το είδος της ανάλυσης που απαιτείται.