Συνεργασία με Βιοιατρική Ελλάδος

Τόσο το Χημείο Γιαννουκά όσο και το aEvresis είναι μέλη του Ομίλου Βιοιατρική Ελλάδος. Ως εκ τούτου μπορούν και προσφέρουν σε συνεργασία με αυτόν μια σειρά από πρωτοποριακές υπηρεσίες που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν

  • Υλοποίηση εξειδικευμένων και ειδικών εξετάσεων κλινικούεργαστηρίου. Αφορά σε εξειδικευμένες εξετάσεις που τις περισσότερες φορές δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ ή και δεν παρέχονται αλλού στην Κύπρο. Πρόκειται για εξετάσειςενδεικτικά Μοριακής, Ενδοκρινολογίας, Κυταρρογενετικής, κ.α. που είτε υλοποιούνται στα κεντρικά εργαστήρια του Ομίλου στην Ελλάδα ή σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού σε Ευρώπη, Αμερικήκαι όλο τον κόσμο.

high qualitydiscover more herewhy not try this outbest place to buy replica watches

  • Υλοποίηση εξειδικευμένων και ειδικών εξετάσεων κλινικούεργαστηρίου. Αφορά σε εξειδικευμένες εξετάσεις που τις περισσότερες φορές δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ ή και δεν παρέχονται αλλού στην Κύπρο. Πρόκειται για εξετάσειςενδεικτικά Μοριακής, Ενδοκρινολογίας, Κυταρρογενετικής, κ.α. που είτε υλοποιούνται στα κεντρικά εργαστήρια του Ομίλου στην Ελλάδα ή σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού σε Ευρώπη, Αμερικήκαι όλο τον κόσμο.
    • Λήψη δεύτερης εξειδικευμένης γνώμης σε περιπτώσεις ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων. Αφορά σε περιπτώσεις που ο Θεράπων Ιατρός ή και ο ίδιος ο εξεταζόμενος αναζητά μια δεύτερη πιο εξειδικευμένη ή απλά υπό διαφορετική σκοπιά πρόσθετη γνώμη αναφορικά με διαγνώσεις ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων
  • Λήψη δεύτερης εξειδικευμένης γνώμης σε περιπτώσεις ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων. Αφορά σε περιπτώσεις που ο Θεράπων Ιατρός ή και ο ίδιος ο εξεταζόμενος αναζητά μια δεύτερη πιο εξειδικευμένη ή απλά υπό διαφορετική σκοπιά πρόσθετη γνώμη αναφορικά με διαγνώσεις ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων