Α. Καλογιάννης: Το δυναμικό σχέδιο ανάπτυξης του ομίλου Βιοιατρική

Ο όμιλος Βιοιατρική στηρίζει και παρέχει ψήφο εμπιστοσύνης στις προσπάθειες της Κύπρου για ανάπτυξη του τομέα της υγείας, τονίζει ο Διευθυντής Λειτουργίας & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Κύπρου, του ομίλου, Αναστάσιος Καλογιάννης. 

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, ο κ. Καλογιάννης υποδεικνύει πως οι πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις στις οποίες προέβη ο όμιλος, όπως το πρώτο Πολυδύναμο Κέντρο και η ένταξη στην οικογένεια του ομίλου των κλινικών εργαστηρίων Παυλίδη, εξυπηρετούν ολιστικά και συνδυαστικά την επίτευξη των τριών προτεραιοτήτων που τίθενται στο δυναμικό σχέδιο ανάπτυξης που από την πρώτη στιγμή δραστηριοποίησής του στην Κύπρο εφαρμόζει ο όμιλος.  

Ο Αναστάσιος Καλογιάννης αναφέρεται στις επόμενες προσεχείς επενδύσεις του ομίλου, με έμφαση στην ενίσχυση της αρχής ότι βρίσκεται εδώ για την υγειά όλων.

Σημειώνοντας πως ο όμιλος Βιοιατρική στηρίζει και παρέχει ψήφο εμπιστοσύνης στις προσπάθειες της Κύπρου για ανάπτυξη του τομέα της υγείας, ο κ. Καλογιάννης υπογραμμίζει πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα από την πολιτεία και τους θεσμούς της, ενώ υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης και σημαντικής ανάπτυξης, ικανές να καταστήσουν την υγεία έναν εκ των πρωταγωνιστών και κύριων πυλώνων της κυπριακής οικονομίας, και την Κύπρο, γενικότερα, διεθνή προορισμό ιατρικών υπηρεσιών.

Από τον όμιλο Βιοιατρική εγκαινιάστηκε πρόσφατα το Πολυδύναμο Διαγνωστικό Κέντρο, ενώ προχωρήσατε και στην ένταξη των κλινικών εργαστηρίων Παυλίδη στην οικογένεια του ομίλου. Πώς προέκυψαν αυτές οι κινήσεις;

Από το 2017 που ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Κύπρο, εφαρμόζει ένα δυναμικό σχέδιο ανάπτυξης, με πολλαπλές δράσεις πάνω σε τρεις βασικές προτεραιότητες:

  1. Να παρέχει υπηρεσίες υγείας με Ποιότητα-Αξιοπιστία & Καινοτομία που θα τον καθιστούν πρότυπο αναφοράς σε διαγνωστικό επίπεδο (κλινικά εργαστήρια και ακτινοδιαγνωστικά)
  2. Να αποτελέσει πόλο έλξης για συνεργασίες προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις ίδιες ποσοτικά και ποιοτικά υπηρεσίες υγείας παγκύπρια, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις
  3. Να συμβάλει στην ανάπτυξη της Υγείας στην Κύπρο, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και διεθνές, με επενδύσεις σε νέους αναπτυσσόμενους και καινοτόμους τομείς υπηρεσιών υγείας.

Τόσο τα πρόσφατα εγκαίνια του πρώτου Πολυδύναμου Κέντρου του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ενός χώρου VIP υπηρεσιών και λειτουργίας, όσο και η ένταξη στην οικογένεια του Ομίλου των κλινικών εργαστηρίων Παυλίδη, με εξέχουσα θέση στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε Πάφο και Λεμεσό, εξυπηρετούν ολιστικά και συνδυαστικά την επίτευξη των τριών αυτών προτεραιοτήτων.

Έπειτα από τις κινήσεις αυτές, ποιες άλλες να αναμένουμε σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πλάνο του ομίλου σας στην Κύπρο;

Με πίστη στο τρίπτυχο «Ποιότητα-Αξιοπιστία-Καινοτομία», εντός του πρώτου τριμήνου του 2023 προχωρούμε στην εγκατάσταση και  στη λειτουργία του νέου, αναβαθμισμένου συστήματος απεικονιστικής πληροφορίας και επεξεργασίας αυτής (PACS). Πρόκειται για ένα σύστημα που θα αναβαθμίσει πρωτοποριακά και θα κάνει πιο προσιτή την πρόσβαση ιατρών στην απεικονιστική πληροφορία και άμεση αξιολόγηση.

Ακόμη, τον Φεβρουάριο θα τεθεί σε λειτουργία ο νέος Αξονικός Τομογράφος 128 τομών, με ειδικό λογισμικό εξατομικευμένης βελτιστοποίησης δόσης για κάθε εξεταζόμενο, λειτουργικό στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για όλους αλλά ειδικά για παιδιά και άτομα νεαρής ηλικίας.

Παράλληλα, σχεδιάζουμε τη διεύρυνση του θεσμού των Πολυδύναμων Κέντρων και σε άλλες πόλεις της Κύπρου και βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις για την περαιτέρω επέκταση των υπηρεσιών μας παγκύπρια μέσα από νέες συνεργασίες και με άλλους φορείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Την ίδια ώρα, σχεδιάζουμε και τη διεύρυνση των συνεργασιών μας με την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και νέες δράσεις στήριξης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού μας, ενώ εντείνουμε και τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού μας.

Το αδιαπραγμάτευτο «πιστεύω»

Για τους ασθενείς/πελάτες σας τι σημαίνει πρακτικά αυτή η ενίσχυση του ομίλου;

Στον ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ισχυρό και αδιαπραγμάτευτο «πιστεύω» μας είναι ότι δεν έχουμε ασθενείς και πελάτες, αλλά εξεταζόμενους. Εξεταζόμενους, την υγεία των οποίων οφείλουμε να προασπίσουμε, σεβόμενοι απόλυτα τους κόπους τους και την ενδεχόμενη αγωνία τους για την εξέταση, με αξιοπιστία και με τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία και το έμπειρο προσωπικό μας, αλλά και με συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Η τελευταία ενίσχυση του Ομίλου, όταν ολοκληρωθεί εντός του 2023, με την πλήρη ενσωμάτωση, αλλά και αναβάθμιση των κλινικών εργαστηρίων Παυλίδη και των κέντρων που διαθέτουν σήμερα, θα οδηγήσει σε μείωση του χρόνου υλοποίησης εξετάσεων, αύξηση του αριθμού και βελτίωση της ποιότητας αυτών, αλλά και σε σημαντική αύξηση του πλήθους των πολιτών που θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ποιότητας του Ομίλου παγκύπρια, ενισχύοντας την αρχή ότι είμαστε εδώ για την υγειά όλων.

Οι προοπτικές του τομέα της υγείας 

Αντιλαμβανόμαστε πάντως ότι για να προχωράτε σε αυτές τις επενδύσεις, διαβλέπετε ευοίωνες προοπτικές στον τομέα της υγείας στην Κύπρο. Είναι έτσι τα πράγματα;

Σίγουρα στηρίζουμε και παρέχουμε ψήφο εμπιστοσύνης στις προσπάθειες της Κύπρου για ανάπτυξη του τομέα της Υγείας. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα από την πολιτεία και τους θεσμούς της, ενώ υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης και σημαντικής ανάπτυξης, ικανές να καταστήσουν την Υγεία έναν εκ των πρωταγωνιστών και κύριων πυλώνων της κυπριακής οικονομίας και την Κύπρο, γενικότερα, διεθνή προορισμό ιατρικών υπηρεσιών.

Παράλληλα όμως, στεκόμαστε επιφυλακτικά απέναντι σε πολιτικές που δύνανται να υπονομεύσουν την ανάπτυξη αυτή, όπως ενδεικτικά, ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση ποιοτικών κριτηρίων στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή έλλειψη πολιτικών που θα παρέχουν κίνητρα για διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας με περαιτέρω επενδύσεις σε εξοπλισμό, τεχνογνωσία, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης.

«Δεν βλέπουμε ανταγωνιστές…»

Πώς βλέπετε τον ανταγωνισμό στην αγορά σας Κύπρου στον δικό σας τομέα;

Στον ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δεν βλέπουμε ανταγωνιστές, αλλά φίλους, συναδέλφους, συνεργάτες, που όλοι μαζί οφείλουμε να διεκδικούμε και διασφαλίζουμε την Υγεία του ατόμου και του συνόλου.

Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η ύπαρξη κανόνων, πολιτικών και ελέγχων εκ μέρους της πολιτείας και των φορέων αυτής, που θα προάγουν και θα επιβραβεύουν την αριστεία, την ποιότητα, την αξιοπιστία και τον υγιή ανταγωνισμό, αποτελώντας ταυτόχρονα ασπίδα προστασίας σε κάθε σκέψη, προσπάθεια και δράση που οδηγεί σε διασπάθιση πόρων, εφαρμογή αναχρονιστικών πρακτικών και προσπάθεια επηρεασμού της ελεύθερης βούλησης του εξεταζόμενου.

Οι προκλήσεις του 2022 

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε και στο τέλος της χρονιάς, ποιες ήταν οι προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο όμιλός σας κατά το 2022;

Σε κάθε πρόκληση βλέπουμε ένα νέο πεδίο ευκαιρίας και πιθανής επιτυχίας. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αρκετές, όπως ενδεικτικά η επιτυχής εκ μέρους μας απορρόφηση των κραδασμών στην οικονομία που δημιούργησε η πανδημία, η διατήρηση και διεύρυνση των υπηρεσιών μας, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού μας, η εν μέσω κρίσης ολοκλήρωση μεγάλων επενδύσεων μας υψηλού κόστους, η διαχείριση της οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία, που οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση δαπανών σε υλικά και υπηρεσίες υλοποίησης των εξετάσεων.

Ταυτόχρονα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί η συνεχής διόγκωση των φαινομένων τεχνητής -και σε ορισμένες περιπτώσεις κατευθυνόμενης- ζήτησης, που ήταν και παραμένει σημαντική πρόσκληση για εμάς, αλλά και για τον χώρο της Υγείας, στο σύνολό του.

Άλλωστε, αποτέλεσμα αυτών είναι σήμερα η σημαντική μείωση, άνω του 50% για τα κλινικά εργαστήρια και άνω του 35% για τα ακτινοδιαγνωστικά, της αρχικά καθορισθείσας αποζημίωσης των εξετάσεων στο ΓεΣΥ.

Η συνέντευξη φιλοξενήθηκε στο In Business News.