Διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για όλους

Του Κυριάκου Γιαννουκά*

Πρόσφατα συμπληρώθηκαν δύο έτη λειτουργίας του ΓΕΣΥ και τα όσα αναδείχθηκαν κατά τον απολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ήταν δηλωτικά της ευρείας αποδοχής που τυγχάνει, μεταξύ των πολιτών της Κύπρου. Τα κλινικά εργαστήρια αποτελούν έναν πολύ σημαντικό κρίκο της αλυσίδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για το σύνολο των πολιτών, είτε γίνεται χρήση των υπηρεσιών τους ιδιωτικά, είτε μέσω ΓΕΣΥ, είτε μέσω κάποιου προγράμματος ιδιωτικής ασφάλισης. Πώς όμως ένας πολίτης που αναζητά εργαστήριο για την εκτέλεση των εξετάσεών του, μπορεί να είναι βέβαιος για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα λάβει;

Μείζονος σημασίας η πιστοποίηση

Για έναν φορέα που δραστηριοποιείται στη Κύπρο και στοχεύει στη διαρκή παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), δεν υπάρχει χώρος για επανάπαυση. Εκτίμησή μου είναι πως με τούτο το δεδομένο, κάθε Οργανισμός που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστεί στον κλάδο του, οφείλει να στοχεύει στην άριστη τεχνογνωσία, την καινοτομία και την εφαρμογή των αυστηρότερων ποιοτικών προτύπων, αποκτώντας τις ανάλογες διαπιστεύσεις.

Για τους μη γνωρίζοντες, η διαπίστευση αποτελεί έναν από τους τρόπους για τη διάκριση ενός εργαστηρίου, αφού μέσω αυτής επιβεβαιώνεται από έναν αντικειμενικό φορέα η τεχνική του επάρκεια να διεξάγει τις εξετάσεις, καθώς και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προσφέρει. Ενισχύεται κατ’ αυτό τον τρόπο η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη και η εγγυημένα υψηλή ποιότητα του παρόχου ΠΦΥ.

Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη σημασία έχει η επένδυση στην καινοτομία, η οποία την τελευταία δεκαετία στον τομέα της υγείας επιταχύνεται διαρκώς. Πλέον, για παράδειγμα, υπάρχουν σύγχρονα ρομποτικά συστήματα και αυτοματισμοί αναλύσεων που αφενός επιταχύνουν την όλη διαδικασία και αφετέρου ενισχύουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων, περιορίζοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα λάθους λόγω ανθρώπινης αμέλειας, ή άλλων εξωγενών παραγόντων.

Ποιοτικές παροχές προσβάσιμες σε όλους

Εξάλλου, κάθε σύγχρονη προσέγγιση των προληπτικών εξετάσεων, δε λαμβάνει υπόψη μόνο την καθολικότητα πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες αυτές. Σταθμίζει επίσης την ποιότητά τους, αλλά και την ευκολία με την οποία ο μέσος πολίτης μπορεί να τις λάβει.

Αναλογιζόμενοι ένα άτομο που ζει σε μία ορεινή κοινότητα της Κύπρου και λόγω προχωρημένης ηλικίας, ή μίας πάθησής του, χρήζει συχνότερων εξετάσεων από τον μέσο άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της διευκόλυνσής του. Για έναν άνθρωπο όπως ο περιγραφόμενος, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, στις οποίες θα έχει εύκολη και προσιτή πρόσβαση, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Είναι γι’ αυτό που θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την ύπαρξη ενός ευρέως δικτύου δειγματοληπτικών κέντρων Παγκύπρια, στα οποία αποτείνονται οι κάτοικοι σε όποιο σημείο και αν διαμένουν, γνωρίζοντας ότι τα δείγματά τους θα μεταφερθούν για ανάλυση με τήρηση των αυστηρότερων πρωτοκόλλων σε κεντρικά εργαστήρια, λαμβάνοντας σύντομα αξιόπιστα αποτελέσματα.

Η σημασία της εξέλιξης

Στον τομέα των κλινικών εργαστηρίων, η διαφύλαξη της ποιότητας είναι άμεσα συνυφασμένη με τη διαρκή εξέλιξη. Αυτή αφορά τόσο στον εξοπλισμό, όσο και στην ενθάρρυνση της περαιτέρω κατάρτισης του προσωπικού, επιστημονικού και τεχνικού, ώστε να διασφαλίζεται πάντα η καλύτερη εμπειρία για τους εξεταζόμενους.

Ένα περιβάλλον κλινικού εργαστηρίου που διακρίνεται για την καινοτομία και την ποιότητά του, είναι αναμενόμενο παράλληλα να αποτελέσει πόλο έλξης και εργοδότη προτίμησης πολλών αξιόλογων και εξειδικευμένων επιστημόνων. Όταν μάλιστα τα στοιχεία αυτά μπορούν να συνδυαστούν με συνεργασίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο, τα οφέλη δεν μεταφράζονται μόνο ως αναβαθμισμένες παροχές προς τους εξεταζόμενους, αλλά και ως εργαλείο ανάπτυξης νέας επιστημονικής και ιατρικής γνώσης.

Όποιος φορέας λοιπόν επιθυμεί να συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους παρόχους, οφείλει να ενσωματώνει αυτή τη νέα παραγόμενη γνώση στις λειτουργίες του, σε μία διαρκή πορεία που ως κατάληξη έχει τις διαρκώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς όλους.

*Προέδρου του Χημείου Γιαννουκά, του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο
(Βραβευμένο στην ενότητα «Ποιότητα Υπηρεσιών» στα Cyprus Healthcare Business Awards)