Έρευνα στην Κύπρο: Ο εμβολιασμός προσφέρει σημαντικά περισσότερα αντισώματα ενάντια στον κορωνοϊό, σε σχέση με τη φυσική νόσηση.

Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου σχετικής έρευνας από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τον Όμιλο Βιοϊατρική

Σημαντική είναι η διαφορά στα επίπεδα αντισωμάτων που επιτυγχάνονται μεταξύ φυσικής νόσησης  και εμβολιασμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου σκέλους μεγάλης έρευνας που πραγματοποιείται από το Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ομίλου Βιοϊατρική με την στήριξη της εταιρείας SIEMENS (παροχή αναλωσίμων). 

Η μελέτη έχει ως στόχο την ανάλυση των επιπέδων αντισωμάτων (IgG) στον κυπριακό πληθυσμό έναντι του ιού SARS-CoV-2, που προκαλεί   την ασθένεια COVID-19. Η καινοτομία της έρευνας εστιάζεται στην «τυφλή» στρατολόγηση εθελοντών οι οποίοι καλούνταν να συμμετάσχουν στα πλαίσια των καθιερωμένων κλινικών αναλύσεών τους στα Χημεία Γιαννουκά/ Όμιλος Βιοϊατρική. Το πρώτο σκέλος της έρευνας περιλαμβάνει δεδομένα για τα επίπεδα αντισωμάτων στον πληθυσμό, ενώ το δεύτερο σκέλος θα αξιολογήσει και την ανοσία που παρέχεται από τα κύτταρα Τ (κυτταρική ανοσία).

Ο πρώτος κύκλος της μελέτης συμπεριλαμβάνει 591 άτομα ηλικίας από 18 μέχρι 87 ετών από όλες τις πόλεις της Κύπρου, στα οποία συγκαταλέγονται (βλ. Εικόνα 1): 

α) άτομα που δεν νόσησαν από την COVID-19 και δεν εμβολιάστηκαν, 

β) άτομα που νόσησαν και δεν εμβολιάστηκαν, 

γ) άτομα που εμβολιάστηκαν και δεν νόσησαν και, 

δ) άτομα που νόσησαν και εμβολιάστηκαν. 

Αυτό το πρώτο σκέλος της μελέτης οδηγεί σε σημαντικά συμπεράσματα ως προς την χυμική ανοσία (παραγωγή Β λεμφοκυττάρων που παράγουν ειδικά αντισώματα έναντι του ιού) έναντι του ιού που ενδέχεται να βοηθήσουν στην περαιτέρω αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν μια σημαντική διαφορά στα επίπεδα αντισωμάτων που επιτυγχάνονται μεταξύ φυσικής νόσησης  και εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός με οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα εμβόλια στην Κύπρο οδηγεί στην παραγωγή σημαντικά υψηλότερων τιμών αντισωμάτων παρά από τη φυσική νόσηση και ενδεχομένως υψηλότερη χυμική ανοσία (Εικόνα 2) σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που μελετήθηκαν. Εξίσου σημαντική είναι και η παρατήρηση ότι ο εμβολιασμός μετά από νόσηση έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή εξαιρετικά υψηλών επιπέδων αντισωμάτων στα άτομα αυτά, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία του εμβολιασμού ακόμα και ατόμων που έχουν νοσήσει στο παρελθόν (Εικόνα 2)

Σύγκριση μεταξύ των επιπέδων αντισωμάτων ατόμων που νόσησαν αλλά δεν εμβολιάστηκαν και ατόμων που δεν νόσησαν αλλά εμβολιάστηκαν δείχνει ότι ακόμη και μία δόση εμβολίου οδηγεί σε υψηλότερες τιμές αντισωμάτων (Εικόνα 3).

Η αύξηση των επιπέδων αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό φαίνεται και από τα επίπεδα αντισωμάτων στις νεαρές ηλικιακές ομάδες στις οποίες παρόλο που το ποσοστό νόσησης είναι υψηλό, τα αντισώματα παραμένουν χαμηλά σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες και αυτό  ενδεχομένως συμβαίνει λόγω του χαμηλότερου ποσοστού εμβολιασμού σε αυτή την ηλικιακή ομάδα (Εικόνα 4).  

«Ψήφος εμπιστοσύνης» στο εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα 

Όπως δήλωσε ο γενικός συντονιστής της έρευνας και Προέδρος του Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Κυριάκος Φελέκκης, «η συνεχόμενη αξιολόγηση της ανοσίας στον πληθυσμό με τη συλλογή δεδομένων είναι πολύ σημαντική σε αυτό το στάδιο της πανδημίας. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ευελπιστούμε πως θα συμβάλουν στη χάραξη και διαμόρφωση πολιτικής βασισμένης σε δεδομένα (evidence-based policy), βοηθώντας έτσι στην στρατηγική του εμβολιαστικού προγράμματος και στην όλη προσπάθεια ανοσοποίησης του πληθυσμού». «Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών στην χώρα,» συνέχισε, «μας δίνει τα εφόδια για να πραγματοποιήσουμε μία ολοκληρωμένη μελέτη στον κυπριακό πληθυσμό και να εξαγάγουμε τα σωστά συμπεράσματα». 

Εκ μέρους του Ομίλου Βιοιατρική ο Κυριάκος Γιαννουκά δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους αυτής της μεγάλης και φιλόδοξης έρευνας, στην οποία συμβάλαμε ενεργά διενεργώντας τις δειγματοληψίες παγκύπρια, στα κατά μέρους 16 δειγματοληπτικά μας κέντρα και φυσικά τις μετρήσεις των αντισωμάτων στα εργαστήριά μας, χρησιμοποιώντας τους πιο συγχρόνους αναλυτές της SIEMENS. Θέλουμε με τη σειρά μας να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο όπως φάνηκε και από τα πρώτα αυτά αποτελέσματα, δημιουργεί σημαντικό επίπεδο αντισωμάτων στον πληθυσμό. Η σύμπραξη αυτή του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στον τομέα της έρευνας ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας που έχουμε συνάψει, αναδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για την εξέλιξη της βιοϊατρικής επιστήμης, προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας». 

Μέλη ερευνητικής ομάδας:

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Καθ. Κυριάκος Φελέκκης, Δρ. Χρίστος Πέτρου, Δρ. Χρήστος Παπανεοφύτου, Δρ. Μυρτάνη Πιερή, Δρ. Βίκυ Νικολαΐδου, Δρ. Ιωάννης Σαρηγιάννης και Δρ. Ελευθερία Γαλάτου

Όμιλος Βιοϊατρική: κ. Κυριάκος Γιαννουκά, κ. Άντρια Νικολάου, κ. Χρήστος Θεμιστοκλεους, κ. Τονια Σταυράκη και κ. Τάσος Καλογιάννης.

Επόμενα βήματα

Ο δεύτερος κύκλος της έρευνας θα ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου και αναμένεται να μελετήσει μεταξύ άλλων τόσο την κυτταρική ανοσία, όσο και τα επίπεδα ανόσιας που παρουσιάζουν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τον Όμιλο Βιοϊατρική.

Τα αποτελέσματα σε διαγράμματα