Μαγνητική Μαστογραφία: ποια η συμβολή της μεθόδου στη διερεύνηση των παθήσεων του μαστού

Παρακολουθήστε το βίντεο της Δρος Ελένης Στυλιανού, Ειδικής Ακτινολόγου στο Διαγνωστικό Κέντρο Άλφα Εύρεσις, μέλος του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο