Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Κύπρου στηρίζει την προσπάθεια για έναν κόσμο χωρίς εξαρτήσεις

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Κύπρου στηρίζει την προσπάθεια για έναν κόσμο χωρίς εξαρτήσεις.
Σήμερα δωρίσαμε 75 τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών προς τη Θεραπευτική Κοινότητα Αγία Σκέπη, στηρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελεί.