Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ λειτουργεί δειγματοληπτικό κέντρο στο UNIC Medical Centre

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το University of Nicosia, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ λειτουργεί δειγματοληπτικό κέντρο στο UNIC Medical Centre, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής

.Επιπρόσθετα, το Χημείο Γιαννουκά, μέλος του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συμβάλλει συνεχώς στην ανάπτυξη ερευνητικών έργων, στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, καθώς και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες υγείας.

https://bit.ly/3NWAn04