Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

08 Μαρτίου – 31 Μαρτίου 2022

Δράση Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσφέρει πακέτα προληπτικού ελέγχου (check-up) σε προνομιακές τιμές.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 22419700

#healthcheckup #healthcare #bioiatriki #bioiatriki_group #cyprus