ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης προτού προγραμματίσετε την εξέταση σας ώστε να σας δοθούν αναλυτικά όλες οι απαραίτητες οδηγίες για την προετοιμασία σας.

Απαιτείται η προσκόμιση παραπεμπτικού για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης με ιονίζουσα ακτινοβολία.

Σας συστήνουμε να έχετε μαζί σας παλαιότερες εξετάσεις για την ίδια ανατομική περιοχή ώστε να γίνει σύγκριση, αν απαιτείται ή/και αν το επιθυμείτε.

Οι γυναίκες εξεταζόμενες με πιθανότητα εγκυμοσύνης, ή οι ήδη κυοφορούσες, παρακαλούνται να ενημερώνουν σχετικά το προσωπικό κατά την είσοδό τους στο διαγνωστικό μας κέντρο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μπορείτε να λάβετε οδηγίες προετοιμασίας, επικοινωνώντας με το Χημείο τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη δειγματοληψία. Η ορθή περιγραφή των αναλύσεων που επιθυμείτε θα οδηγήσει στο να σας δοθούν οι πλέον κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επικοινωνείτε με τον γιατρό σας ή το Χημείο.