Προνομιακές τιμές – Rapid & PCR Tests

Bioiatriki Posts - 0124-4
 • Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού €5
 • Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού, γρίπης Α και Β €10
 • Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού, γρίπης Α και Β & RSV €15
 • Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού RSV €8
 • Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού, γρίπης Α και Β & RSV,
  Αδενοϊός €18
 • Mοριακός ταυτόχρονος έλεγχος Covid με τη μέθοδο ανάλυσης PCR. €25
 • Mοριακός ταυτόχρονος έλεγχος γρίπης Α και Β & RSV με τη μέθοδο ανάλυσης
  PCR. €30
 • Mοριακός ταυτόχρονος έλεγχος Covid, γρίπης Α και Β & RSV με τη μέθοδο
  ανάλυσης PCR. €45