Ταυτόχρονη ανίχνευση κορωνοϊού και γρίπης

Στα πιστοποιημένα εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Στα πιστοποιημένα εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ταυτόχρονη
ανίχνευση κορωνοϊού / γρίπης
με μια δειγματοληψία

Καθώς πλησιάζει η περίοδος έξαρσης της γρίπης και ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο κύμα της επιδημίας Covid-19 στη χώρα μας, είναι απαραίτητη η διάθεση αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων παράλληλα με την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Με ένα μόνο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξεταστούν για τον νέο κορωνοϊό Sars-Cov-2 και τους ιούς της γρίπης Α και Β ενώ εφόσον το δείγμα είναι θετικό στη γρίπη Α μπορεί ταυτόχρονα να ταυτοποιηθεί και το στέλεχος H1N1. 

fake famous watch onlinebest replica watch siteswhy not find out more

Επιπλέον, με το ίδιο δείγμα (εφόσον ζητηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος) μπορεί να γίνει ταυτοποιηθεί και το στέλεχος Η3Ν2.

Ο διαγνωστικός έλεγχος της εποχικής γρίπης στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ περιλαμβάνει ακόμη: 

  • Τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) γρίπης Α και Β 
  • Μοριακό έλεγχο γρίπης Α για 
  • Μοριακό έλεγχο γρίπης Α συνδυαστικά για τα στελέχη Η1Ν1 και Η3Ν2
  • Τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) γρίπης Α και Β 
  • Μοριακό έλεγχο γρίπης Α για 
  • Μοριακό έλεγχο γρίπης Α συνδυαστικά για τα στελέχη Η1Ν1 και Η3Ν2