Ωράριο – πρόγραμμα Μ. Εβδομάδας


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόγραμμα λειτουργίας του ΧΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΚΚΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για τις ημέρες του Πάσχα 2023 έχει ως εξής: 

  1. Μεγάλη Εβδομάδα (Μεγ. Δευτέρα – Μεγ. Πέμπτη) : Όλα τα παραρτήματα σε όλη τη Κύπρο θα λειτουργήσουν κανονικά διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία. 
  2. Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα: Όλα τα παραρτήματα και το κεντρικό εργαστήριο θα παραμείνουν κλειστά. 
  3. Την Εβδομάδα μετά το Πάσχα (Τρίτη του Πάσχα 18/04/2023 έως Σάββατο 22/04/2023): Όλα τα παραρτήματα και το κεντρικό εργαστήριο θα λειτουργήσουν κανονικά διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία.