Υποβολή αιτήσεων για την Υποτροφία εις μνήμην Ευάγγελου Σπανού

Η υποτροφία του ομίλου εταιρειών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΛ της Σχολής Επιστημών Ζωής και Υγείας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ανακοινώνουν την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για την πλήρη υποτροφία εις μνήμην Ευάγγελου Σπανού.

Η υποτροφία πήρε το όνομά της από τον εμπνευσμένο ηγέτη, τον χαρισματικό επιχειρηματία, αφοσιωμένο γιατρό και καταξιωμένο επιστήμονα που ίδρυσε τον όμιλο εταιρειών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Η υποτροφία αφορά τα εξής προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Μάστερ (MSc):

Τα βασικά κριτήρια επιλογής του/ης υποτρόφου είναι η ακαδημαϊκή του/ης επίδοση στον τομέα των Επιστημών Ζωής και Υγείας (τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη είναι: βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα, ερευνητική διπλωματική εργασία, εργασίες σε συνέδρια, δημοσιευμένα άρθρα, σχετική επαγγελματική εμπειρία, βραβεία, υποτροφίες, διακρίσεις, συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, κ.λ.π.).

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 1η Σεπτεμβρίου 2023. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της υποτροφίας βρίσκονται αναρτημένες εδώ.

Application | Evangelos Spanos Scholarship