16 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Αναισθησιολογίας

▪ Στις περιπτώσεις εξεταζομένων που αδυνατούν να συνεργαστούν για τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας (ενήλικες που εκδηλώνουν κλειστοφοβία, η οποία δεν ανταποκρίνεται σε φαρμακευτική αγωγή (ηρεμιστικό)/ μικρά παιδιά, στα οποία έχει εξεταστεί κι αποκλειστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας χωρίς ύπνωση) εξετάζεται, ανάλογα με την αναγκαιότητα της εξέτασης, το ενδεχόμενο της διενέργειας MRI υπό κατάσταση αναισθησίας.

▪ Ανάλογα με το ιστορικό και την κατάσταση υγείας του εξεταζόμενου, η εξειδικευμένη αναισθησιολόγος του Άλφα Εύρεσις έχει τον πρώτο ρόλο στην εκτίμηση του εξεταζόμενου και τη διαχείριση της απαραίτητης αναισθησίας (είδος, ποσότητα, ρυθμός δόσης).

▪ Ο τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός του κέντρου που επιτρέπει την απαραίτητη χορήγηση αναισθησίας και παρακολούθηση κατά τη διάρκειά της, συνδυαστικά με το άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούν καίριους αρωγούς για την επίτευξη της ασφάλειας στη διαδικασία.

▪ Οι άρτια καταρτισμένοι τεχνολόγοι-ακτινολόγοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή εικόνων υψηλής ευκρίνειας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε ο εξεταζόμενος να παραμένει σε κατάσταση ύπνωσης όσο το δυνατόν λιγότερο.

▪ Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι ιατροί-ακτινολόγοι εξετάζουν κάθε περιστατικό με απόλυτο επαγγελματισμό, ώστε να επιτυγχάνονται διαγνώσεις με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Για τον  Όμιλο Βιοϊατρική κάθε εξεταζόμενος είναι ξεχωριστός.

Όπως και οι ανάγκες του.