3 ερωτήσεις / απαντήσεις για τη μαγνητική αρθρογραφία

Ο Δρ Ανδρέας Παναγιώτου* απαντά στα συχνότερα ερωτήματα για τις ιδιαιτερότητες της απεικόνισης των αρθρώσεων με μαγνητική τομογραφία.

Τι είναι η μαγνητική αρθρογραφία;

Η μαγνητική αρθρογραφία είναι μια από τις αναγνωρισμένες, διεθνώς, μεθόδους για την αξιολόγηση της παθολογίας των αρθρώσεων. Είναι μια απεικονιστική εξέταση που χρησιμοποιεί σκιαγραφικό για την καλύτερη αξιολόγηση της άρθρωσης (π.χ. ο ώμος, το γόνατο ή το ισχίο), η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της τυπικής απεικόνισης στον μαγνητικό τομογράφο.
Στη μαγνητική αρθρογραφία, χρησιμοποιείται μια λεπτή βελόνα για την έγχυση σκιαγραφικού στην άρθρωση και στη συνέχεια ακολουθεί η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας για να ληφθούν καλύτερες και ακριβέστερες εικόνες της υπό εξέταση άρθρωσης. Ενώ η μαγνητική αρθρογραφία χρησιμοποιείται πιο συχνά για την εξέταση των αρθρώσεων του ώμου και του ισχίου, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση άλλων αρθρώσεων, όπως το γόνατο, ο καρπός, ο αστράγαλος ή ο αγκώνας.

Γιατί μπορεί να χρειαστώ μαγνητική αρθρογραφία;

Η εξέταση μπορεί να γίνει σε μια άρθρωση, είτε όταν υπάρχει επίμονος και ανεξήγητος πόνος, ενόχληση, απώλεια κίνησης ή/και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της άρθρωσης, είτε όταν το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην τυπική απεικόνιση μαγνητικής τομογραφίας.
Οι πιο συγκεκριμένοι λόγοι περιλαμβάνουν:
• Την αξιολόγηση των προβλημάτων (π.χ. ρήξεις) στους μαλακούς ιστούς της άρθρωσης, όπως επιχείλιους χόνδρους, συνδέσμους, τένοντες, χόνδρους και αρθρικές κάψουλες.
• Τον έλεγχο για ζημιές από επαναλαμβανόμενες εξαρθρώσεις της άρθρωσης.

Πώς γίνεται η μαγνητική αρθρογραφία;

H μαγνητική αρθρογραφία αφορά επεμβατική ιατρική διαδικασία, επομένως απαιτεί υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας από τον ιατρό ακτινολόγο. Στην άμεση αρθρογραφία, η οποία προσφέρει το καλύτερο δυνατό απεικονιστικό αποτέλεσμα, προηγείται καθετηριασμός της άρθρωσης με λεπτή βελόνα, υπό την καθοδήγηση υπερήχου (US) ή αξονικής τομογραφίας (CT), προκειμένου να εγχυθεί το σκιαγραφικό απευθείας στην κοιλότητα της άρθρωσης. Μετά την έγχυση του σκιαγραφικού στην άρθρωση, ακολουθεί μαγνητική τομογραφία.
Παρόλο που η εν λόγω εξέταση είναι εξειδικευμένη, δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία από τον εξεταζόμενο πριν την διενέργεια της εξέτασης. Κατά τη διάρκεια και λίγο μετά την έγχυση ενδέχεται να υπάρχει κάποια ενόχληση στην άρθρωση, ωστόσο, είναι προσωρινή και ο εξεταζόμενος συνήθως μπορεί να επιστρέψει στις κανονικές του δραστηριότητες αμέσως μετά τη διαδικασία.

*Ιατρός Ακτινολόγος στο Διαγνωστικό Κέντρο Alpha Evresis του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο