ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: Τέσσερις δεκαετίες προσφοράς στον άνθρωπο

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα το 1981, όταν ο Ευάγγελος Σπανός ίδρυσε ένα εξειδικευμένο ενδοκρινολογικό εργαστήριο. Το μικρό εκείνο εργαστήριο σύντομα ξεχώρισε για την προσήλωση του στο τρίπτυχο ποιότητα – αξιοπιστία – καινοτομία, κερδίζοντας την εκτίμηση της ιατρικής κοινότητας και των πολιτών.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017, όταν στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού, επιλέχθηκε για να σχεδιάσει, υλοποιήσει και στελεχώσει το κλινικό εργαστήριο του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου, σε συνεργασία με το Χημείο Γιαννουκά. Στο τέλος του ίδιου έτους ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο του Χημείου Γιαννουκά και λίγους μήνες αργότερα εξαγόρασε πλήρως το Διαγνωστικό Κέντρο Άλφα Εύρεσις. Σήμερα αριθμεί 17 κέντρα εξυπηρέτησης παγκύπρια, τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε απομακρυσμένες κοινότητες, αλλά και πολλαπλά κινητά συνεργεία δειγματοληψίας.

Αποκορύφωμα των επενδύσεων στην Κύπρο υπήρξε η λειτουργία του πρώτου Πολυδύναμου Διαγνωστικού Κέντρου στη Λευκωσία, με πλήρεις υπηρεσίες κλινικού εργαστηρίου και ακτινοδιαγνωστικού κέντρου.

Πιστός στις αρχές του, ο Όμιλος ξεχωρίζει για την κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία υπηρεσιών, για τον καινοτόμο εξοπλισμό του, με ρομποτικά μηχανήματα και αυτοματισμούς κλινικού εργαστηρίου, αλλά και για τον μαγνητικό τομογράφο 3Τ με τεχνητή Νοημοσύνη της SIEMENS (πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα) και βέβαια για το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του.

Ξεχωρίζει για την κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία υπηρεσιών, για τον καινοτόμο εξοπλισμό του και βέβαια για το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του


Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο διενεργεί πάνω από 3,500 διαφορετικές εργαστηριακές εξετάσεις, πολλές εκ των οποίων παρέχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, ενώ στήριξε από την πρώτη στιγμή το ΓεΣΥ θέτοντας, χωρίς εξαιρέσεις, το σύνολο των υπηρεσιών του στη διάθεση όλων των δικαιούχων. 

Κοινωνικά ευαίσθητος και με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία των πολιτών, ο Όμιλος ΒΙΟΑΙΤΡΙΚΗ εφαρμόζει ένα εκτενές πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με δωρεάν εξετάσεις για άπορους, προνομιακές τιμές εξετάσεων για ειδικές κατηγορίες πολιτών, εθελοντικές αιμοδοσίες, δωρεάν παροχή εξοπλισμού πρόληψης υγείας σε σχολεία, στήριξη Φιλανθρωπικών Συνδέσμων και Οργανισμών, κ.ά.

Με τις αρχές της ποιότητας, αξιοπιστίας και τεχνολογικής υπεροχής, με «όπλα» τη συσσωρευμένη εμπειρία, καινοτομία και εξειδίκευση και με σεβασμό στον εξεταζόμενο, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεχίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυξανόμενη ένταση το επενδυτικό του πρόγραμμα στη χώρα μας με γνώμονα, πάντα, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) προς όλους.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ, Πρόεδρος Χημείου Γιαννουκά

ΑΝΝΑ ΓΙΑΣΟΥΜΗ, Manager Διαγνωστικού Κέντρου Άλφα Εύρεσις

Προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία

Παρά τις πολλαπλές και σημαντικές προκλήσεις που επέφερε η πανδημία, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ που βρέθηκε στη πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας και παρά τον πολλαπλάσιο φόρτο εργασίας δεν θυσίασε ούτε στο ελάχιστο την ποιότητα των υπηρεσιών του. Άλλωστε, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο ένθετο @yourservices o κ. Γεώργιος Σπανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, τα στοιχεία που διαφοροποιούν τον Όμιλο είναι η ολιστική προσέγγιση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ, η εμμονή στην ποιότητα και η προσήλωση στην καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή. Σ’ αυτό το τρίπτυχο βασίζεται το εκτεταμένο σχέδιο επενδύσεων που υλοποιεί στην Κύπρο από το 2017 το οποίο, μάλιστα, αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον.Β

-Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε λόγω της πανδημίας της COVID-19 και με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι βοηθήσατε στην αντιμετώπιση της COVID 19;

Θα ήθελα αρχικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που με αυταπάρνηση βρέθηκε στην πρώτη γραμμή στηρίζοντας όλους μας. Για εμάς οι προκλήσεις ήταν πολλαπλές και σημαντικές και λόγω του μεγέθους των πανδημικών κυμάτων και της ταχύτητας μεταλλάξεων του ιού, στον τομέα μας ήταν απαραίτητα: 

  • Η συνεχής εγρήγορση, μεταφορά τεχνογνωσίας και αφομοίωση γνώσης
  • Η έγκαιρη, έγκυρη και καθολική ορισμένες φορές διάθεση πόρων
  • Η στήριξη του προσωπικού με κάθε τρόπο ώστε να μπορεί να αφοσιωθεί στα καθήκοντά του. 

Παρά τον πολλαπλάσιο φόρτο εργασίας, δεν θυσιάσαμε ούτε στο ελάχιστο την ποιότητα. Αντίθετα, προχωρήσαμε σε νέες επενδύσεις, ενισχύσαμε τις δυνάμεις και τον εξοπλισμό μας και καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε επιτυχώς.

Διαθέσαμε πολλαπλές μονάδες για δειγματοληψίες ελέγχων Covid, πιστοποιηθήκαμε άμεσα από το Υπουργείο Υγείας κατά το κρίσιμο αρχικό διάστημα της πανδημίας, αγκαλιάσαμε δράσεις, όπως το test το stay και δεν αρνηθήκαμε τη συνδρομή μας όποτε υπήρξε ανάγκη στήριξης ανάλογων ευρύτερων δράσεων. 

Παράλληλα, επενδύσαμε σε δύο άξονες που στήριξαν την απασχόληση και την οικονομία, αρχικά με έμπρακτη στήριξη μέσω των μαζικών ελέγχων σε επιχειρήσεις, καθώς και σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες κρουαζιέρας. Υλοποιήσαμε ένα εκτεταμένο σχέδιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με δωρεάν παροχή τεστ σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, και δράσεις πρόληψης σε πολλαπλά πεδία.

-Πώς βλέπετε τον κλάδο να αναπτύσσεται μετά την πανδημία;

Πιστεύω μας είναι ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ένα μοντέλο σοβαρών και σημαντικών επενδύσεων που στόχο θα έχουν την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αυτό απαιτεί επενδύσεις σε ποιότητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονες μεθόδους εξυπηρέτησης και υποστήριξης. Επενδύσεις που με τη σειρά τους απαιτούν κουλτούρα συνεργασίας, συνένωση δυνάμεων και σαφή στροφή προς την ποιότητα.

-Ποιες οι επενδύσεις του Ομίλου BIOIATΡΙΚΗ στην Κύπρο και τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι σας διαφοροποιεί; 

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ από το 2017 έως σήμερα έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σχέδιο επενδύσεων στην Κύπρο. Ένα σχέδιο που τον διαφοροποιεί σημαντικά και βασίζεται στο τρίπτυχο:

  • Ολιστική προσέγγιση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Κύπρο και με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εργαστηριακής και απεικονιστικής διαγνωστικής.
  • Εμμονή στην ποιότητα, με διαπιστευμένα από τον ΚΟΠ εργαστήρια, πιστοποιημένες υπηρεσίες, συμμετοχή σε διεθνή σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού.
  • Προσήλωση στην καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή, με πλήρως αυτοματοποιημένα εργαστήρια, ρομποτικά μηχανήματα, σύγχρονο εξοπλισμό που περιλαμβάνει και τον πλέον σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο 3Τ με τεχνητή νοημοσύνη.

-Ποια τα μελλοντικά σας σχέδια σε ότι αφορά τις επενδύσεις του Ομίλου στην Κύπρο;

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του στην Κύπρο σε τρεις άξονες.

Εξοπλισμό: Ενδεικτικά, αναμένεται εντός του έτους η έναρξη εργασιών ενός νέου και μεγαλύτερου στην Κύπρο εργαστηρίου, με την μοναδική πλήρως αυτοματοποιημένη αλυσίδα διεργασιών και πλήρη οπτική πρόσβαση του κοινού σε αυτό.

Υπηρεσίες: Με διεύρυνση τόσο του αριθμού των προσφερόμενων εξετάσεων, όσο και σταδιακή ένταξη νέων υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ελλάδα και για πρώτη φορά θα γίνουν διαθέσιμες και στην Κύπρο.

Παγκύπρια κάλυψη & Πολυδύναμα κέντρα: Θα ενδυναμωθεί περαιτέρω η παρουσία του Ομίλου παγκύπρια με νέα κέντρα και συνεργασίες, αλλά και ενίσχυση του μοντέλου των πολυδυνάμων κέντρων.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξή του στην Κύπρο σε τρεις άξονες που αφορούν τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες του και την ενδυνάμωση της παρουσία του με παγκύπρια κάλυψη


«Το αφιέρωμα φιλοξενήθηκε στη Σημερινή της Κυριακής.»

Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο
Λεωφόρος Λεμεσού 100
Λευκωσία, 2015
Τηλ. 22 419 700
www.bioiatriki.com.cy