Χημείο Γιαννουκά: Αξιόπιστες εξετάσεις με σεβασμό στον άνθρωπο

Το αφιέρωμα φιλοξενήθηκε στο τεύχος Ιουνίου, του περιοδικού Insider.

Ποιότητα, αξιοπιστία, καινοτομία. Βασιζόμενο σε αυτό το τρίπτυχο αρχών και προτεραιοτήτων που διέπει διαχρονικά τις δραστηριότητες του Ομίλου Βιοΐατρική, το Χημείο Γιαννουκά ως μέλος του από το 2017 και με 45 χρόνια λειτουργίας στην Κύπρο, παρέχει πρότυπες υπηρεσίες κλινικού εργαστηρίου στον Κύπριο πολίτη, με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναβαθμίζονται διαρκώς, και επιστημονικό προσωπικό που συνεχώς ενισχύεται τόσο αριθμητικά όσο και σε επίπεδο εξειδίκευσης.

Ο σεβασμός στον εξεταζόμενο, στις ανάγκες του για προάσπιση και προαγωγή της υγείας του αλλά και η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του ΓΕΣΥ, αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες και προτεραιότητες για το Χημείο Γιαννουκά | Όμιλος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ. Στο πλαίσιο αυτό πρωτοπορεί συνεχώς σε επίπεδο:

– εύρους διαγνωστικών εξετάσεων: παρέχει ως μέλος του ομίλου Βιοϊατρική περισσότερες από 3500 εξετάσεις, καλύπτοντας έτσι και το σύνολο των εξετάσεων που προσφέρονται από το ΓΕΣΥ,

– καινοτομίας και αξιοπιστίας εξετάσεων: με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, πληθώρα αυτοματισμών και διαπίστευση εργαστηριακών εξετάσεων ISO 15189,

– αξιοπιστίας αποτελεσμάτων: με διαπίστευση εξετάσεων, συμμετοχή σε πολλαπλά σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, αλλά και αξιοποίηση ιατρικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων,

– ποιότητας υποστηρικτικών υπηρεσιών: με κέντρα και προσωπικό που αποτελούν πρότυπα αισθητικής, ποιοτικής λειτουργίας και εξυπηρέτησης.

Δειγματοληπτικά κέντρα Παγκύπρια

Το Χημείο Γιαννουκά | Όμιλος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ υπήρξε το πρώτο Χημείο που ανέπτυξε δίκτυο δειγματοληπτικών κέντρων, πιστεύοντας ότι όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, χωρίς γεωγραφικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς ή άλλου είδους αποκλεισμούς. Για αυτό, μειώνοντας διαρκώς το χρόνο μετακίνησης του εξεταζόμενου του σε αυτό, επέκτεινε τη δραστηριότητά του σε όλη την Κύπρο, με δειγματοληπτικά κέντρα που ελέγχονται και πιστοποιούνται για της εργασίες της σε Αγία Βαρβάρα, Άγιο Δομέτιο, Αγλαντζιά, Αρεδιού, Αστρομερίτη, Έγκωμη, Λακατάμια, Λατσιά, Μακεδονίτισσα, Στρόβολο (x3), Τσέρι, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο. Ταυτόχρονα διαθέτει κινητές μονάδες δειγματοληψίας με έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, για της περιπτώσεις εκείνες που η υγεία του εξεταζόμενου δεν επιτρέπει τη μετακίνηση του.

Υπηρεσίες & Αποτελέσματα που ξεχωρίζουν

Η επιλογή Χημείου για εξετάσεις, οφείλει να είναι αποτέλεσμα ανεπηρέαστης επιλογής του εξεταζόμενου. Επιλογής βασισμένης σε συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων. Σε μία τέτοια αξιολόγηση το Χημείο Γιαννουκά | Όμιλος Βιοϊατρική παρουσιάζει συνδυαστικά πλεονεκτήματα όπως:

– Είναι μέλος του μεγαλύτερου Ομίλου ΠΦΥ της Ελλάδας και ενός εκ των σημαντικότερων στην Ευρώπη, εκμεταλλεύεται την αξιοπιστία και πρόσβαση σε καινοτομία που αυτός προσφέρει.

– Διαθέτει διαπίστευση εργαστηριακών εξετάσεων ISO 15189.

– Καλύπτει όλο το φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων που προσφέρονται μέσω του ΓΕΣΥ (+1650).

– Παρέχει περισσότερες από 3500 εξετάσεις εξειδικευμένες και μη, πολλές αποκλειστικά, όντας μέλος του Ομίλου Βιοϊατρική που έχει συνεργασία με πληθώρα εξειδικευμένων κέντρων του εξωτερικού.

– Διαθέτει πολλαπλά πιστοποιημένα δειγματοληπτικά κέντρα, στελεχωμένα με νοσηλευτικό και επιστημονικό προσωπικό, που ελέγχονται για τις διεργασίες τους.

– Διαθέτει εργαστήρια (σε Λευκωσία και Λεμεσό), με πιστοποιημένο εξοπλισμό και διεργασίες, εργοστασιακά και μόνο αντιδραστήρια και πολλαπλούς αυτοματισμούς που επιταχύνουν τις διαδικασίες των εξετάσεων, ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες λάθους από ανθρώπινη παρέμβαση και βελτιστοποιούν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

– Ο εξεταζόμενος εξυπηρετείται με σεβασμό δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην ακέραια και ποιοτική εξυπηρέτηση του.

– Ο εξεταζόμενος δεν είναι και δεν νιώθει ασθενής.

– Ενσωματώνει στη λειτουργία του πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας στη διαχείριση των δειγμάτων και έκδοση και αποστολή των αποτελεσμάτων, διασφαλίζοντας την ανωνυμία και συμμόρφωση των εργασιών του με τις προβλέψεις του GDPR.

– Παρέχει σε εξεταζόμενους και ιατρούς αυτών ψηφιακά εργαλεία ιστορικής και συγκριτικής αξιολόγησης αποτελεσμάτων για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας της υγείας.

– Παρέχει μεγάλη γκάμα προληπτικών εξετάσεων αλλά και εξειδικευμένων εξετάσεων (πχ μοριακών, γενετικής, μικροβιολογίας κα) για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και πρόληψη σοβαρών ασθενειών.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Με την κάθοδο του Ομίλου Βιοϊατρική στην Κύπρο, ξεκίνησε η εφαρμογή ενός μακρόπνοου σχεδίου ανάπτυξης που στόχο έχει τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ., με έμφαση πάντα στην ποιότητα, αξιοπιστία και καινοτομία.

Πλέον πρόσφατη επένδυση με σαφή χαρακτήρα καινοτομίας και προσφοράς πρωτοποριακών υπηρεσιών, αποτελεί το πρώτο Πολυδύναμο Διαγνωστικό Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ομίλου Βιοϊατρική ή στην Κύπρο στη Λευκωσία, όπου σε έναν άνετο χώρο τριών επιπέδων, άνω των 1400τμ και με αισθητική ανώτερη αυτής μιας απλής ιατρικής μονάδας, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονα τόσο εργαστηριακές όσο και απεικονιστικές εξετάσεις. Εντός του 2022 ολοκληρώνεται στο χώρο του Πολυδύναμου Κέντρου η εγκατάσταση του πρώτου πλήρως αυτοματοποιημένου κλινικού εργαστηρίου, με νέα πρώτης χρήσης διπλά μηχανήματα εξετάσεων για διασφάλιση της αδιάληπτης λειτουργίας του, όπου ο επισκέπτης θα μπορεί παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία διενέργειας των αναλύσεων του.

Το Χημείο Γιαννουκά | Όμιλος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ θα συνεχίσει να πορεύεται μπροστά, καινοτομώντας, επενδύοντας και ενισχύοντας την Υγεία των πολιτών, στηρίζοντας το ΓΕΣΥ, αλλά ταυτόχρονα και την οικονομία και απασχόληση.